Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym

XXXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym przeszły do historii.

Zawody stanowiły podsumowanie całorocznego trudu szkolenia sportowego strażaków, prowadzonego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.

Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym ponownie zostały rozegrane na obiektach sportowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Organizatorami zawodów była:

 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
 • Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

W Mistrzostwach Polski udział wzięły drużyny:

 • 16 reprezentacji wojewódzkich,
 • 4 szkół pożarniczych:
  - Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
  - Szkoła Aspirantów PSP z Krakowa,
  - Szkoła Aspirantów PSP z Poznania,
  - Centralna Szkoła PSP w Częstochowie.

Sport pożarniczy to pokaz sprawności strażaka. Element wyszkolenia i przygotowania do wykonywania zawodowych zadań, często tych najtrudniejszych, które wymagają dużego wysiłku fizycznego, szybkości działania, refleksu, opanowania i działania w zespole. To wszystko mogliśmy zobaczyć przez dwa dni w ramach rywalizacji i sportowego wysiłku strażaków.

Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym były od zawsze nie tylko najważniejszym sprawdzianem sprawności fizycznej startujących strażaków, ale  także pokazem specyfiki służby. Należy podkreślić interesujący przebieg zawodów obfitujący w zaciętą rywalizację, ale rozgrywaną zgodnie z zasadami i duchem Fair Play.

W czasie trwania mistrzostw rywalizacja między zawodnikami odbywała się w czterech konkurencjach:

1. Pożarniczy tor przeszkód – konkurencja polegająca na przebiegnięciu 100 m. i równoczesnym wykonaniu następujących czynności:

 • pokonaniu ściany,
 • rozwinięciu i połączeniu 2 odcinków węża pożarniczego W52,
 • pokonaniu równoważni,
 • podłączeniu jednego końca linii wężowej do nasady rozdzielacza, a drugiego do prądownicy.

2. Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej - to jedna z bardziej widowiskowych konkurencji. Zawodnik trzymając drabinę hakową, dobiega do wspinalni i zacinając drabinę o parapet okna na poszczególnych piętrach, wspina się na trzecie piętro.

3. Sztafeta 4x100 m z przeszkodami - w konkurencji startuje4 zawodników. Każdy z nich przebiega 100 m. pokonując przeszkodę. I zawodnik pokonuje domek biegnąc po dachu, II zawodnik pokonuje ścianę, III przebiega przez równoważnię, łączy dwa węże w linię wężową i podłącza ją do rozdzielacza, IV zawodnik przy użyciu gaśnicy proszkowej gasi palącą się ciecz. Funkcje pałeczki pełni prądownica.

4. Ćwiczenie bojowe – Zadanie wykonuje 7 strażaków, mających do dyspozycji:

 • motopompę,
 • dwa odcinki węża ssawnego W 110,
 • smok ssawny,
 • 3 odcinki węża W 75,
 • 4 odcinki węża W 52,
 • rozdzielacz,
 • 2 prądownice.

Zawodnicy mieli za zadanie zbudować linię ssawną do ustawionego obok motopompy zbiornika, linię główną i 2 linię gaśnicze. Po zajęciu stanowisk przez prądowników – napełnić 10 l zbiornik wodą podawaną przez otwory nalewowe w tarczach.

Ostatecznie w krajowej klasyfikacji generalnej zwyciężyła reprezentacja województwa mazowieckiego, natomiast zwycięzcą klasyfikacji indywidualnej został Pan Przemysław Kierzenkowski z województwa warmińsko-mazurskiego.

Ustanowiony został nowy rekord Polski w ćwiczeniu bojowym. Rekordowy wynik został ustanowiony przez zawodników z woj. mazowieckiego czasem 25,30 sek.

W Mistrzostwach udział wzięło 20 drużyn i 185 zawodników w konkurencjach indywidualnych. Komisję sędziowską stanowiły 25 osoby pod przewodnictwem st. kpt. Piotra Szyslera.

Czas Mistrzostw Polski w sportach pożarniczych był też terminem dni otwartych CS PSP. Zmaganiom strażaków przyglądało się dużo dzieci i młodzieży obserwujących z podziwem ich sprawność i odwagę.

Uroczystość rozpoczęcia i zakończenia XXXVIII Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym uświetniła Orkiestra dęta OSP KRUSZYNA na czele z Kapelmistrzem Panem Dariuszem Pikorem.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco:

I. Pożarniczy tor przeszkód - 100m indywidualnie:
I miejsce Dawid KOWALIK WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, z czasem 16.88 sek.
II miejsce Przemysław ŻYDACZEK WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, z czasem 16.98 sek.
III miejsce Piotr GROSS WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE, z czasem 17.03 sek.

W klasyfikacji zespołowej kolejność trzech pierwszych miejsc jest następująca:
I miejsce WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, z czasem 107.02 sek.
II miejsce WOJ. MAZOWIECKIE, z czasem 107.31 sek.
III miejsce WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, z czasem 109.23 sek.

II. Wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro wspinalni indywidualnie:
I miejsce Przemysław KIERZENKOWSKI WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, z czasem 14.52 sek.
II miejsce Maciej STRĄK WOJ. ŁÓDZKIE, z czasem 15.00 sek.
III miejsce Jarosław STEFANIAK WOJ. MAZOWIECKIE, z czasem 15.01 sek.

W klasyfikacji zespołowej kolejność trzech pierwszych miejsc jest następująca:
I miejsce WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, z czasem 96.88 sek.
II miejsce WOJ. MAZOWIECKIE, z czasem 97.05 sek.
III miejsce WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, z czasem 98.32 sek.

III. Dwubój pożarniczy:
I miejsce Przemysław KIERZENKOWSKI WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, z czasem 31.91 sek.
II miejsce Dawid KOWALIK WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, z czasem 31.93 sek.
III miejsce Rafał SIELIWONIUK WOJ. PODLASKIE, z czasem 32.10 sek.

IV. Sztafeta pożarnicza 4 x 100m z przeszkodami:
I miejsce WOJ. MAZOWIECKIE, z czasem 60.63 sek.
II miejsce WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, z czasem 61.10 sek.
III miejsce WOJ. ŁÓDZKIE, z czasem 61.59 sek.

V. Pożarnicze ćwiczenie bojowe:
I miejsce WOJ. MAZOWIECKIEz czasem 25.30 sek.
II miejsce WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, z czasem 25.88 sek.
III miejsce WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, z czasem 26.67 sek.

VI. W klasyfikacji generalnej kolejność trzech pierwszych miejsc przedstawia się następująco:
I miejsce, WOJ. MAZOWIECKIE, z uzyskaną liczbą punktów 6
II miejsce, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, z uzyskaną liczbą punktów 7
III miejsce, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, z uzyskaną liczbą punktów 16

VII. Klasyfikacja Szkół PSP w konkurencji "Pożarnicze ćwiczenie bojowe"
I miejsce: Centralna Szkoła PSP Częstochowa - z czasem 28,08 sek.
II miejsce: Szkoła Aspirantów PSP Kraków - z czasem 32,52 sek.
III miejsce: Szkoła Aspirantów PSP Poznań - z czasem 33,94 sek.
IV miejsce: Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa - z czasem 34,63 sek.

XXXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym zaszczycili swoją obecnością:

 • Pani Lidia Burzyńska - Poseł na Sejm RP,
 • st. bryg. Marceli Sobol - Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Komendy Głównej PSP,
 • st. bryg. Piotr Kalinowski - Przedstawiciel Komendanta Głównego PSP z Biura Edukacji,
 • bryg. Szymon Ławecki - Przedstawiciel Komendanta Głównego PSP z Biura Edukacji,
 • nadbryg. Krzysztof Ciosek - świętokrzyski komendant wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Krzysztof Kędryk - opolski komendant wojewódzki PSP,
 • st. bryg. Jarosław Piotrowski - zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • st. bryg. Artur Gonera - zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • st. bryg. Tomasz Podkański - zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • st. bryg. Mariusz Łaciak - zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • st. bryg. Robert Dzierżek - zastępca podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • st. bryg. Kazimierz Lesisz - zastępca zachodnio-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • st. bryg. Tomasz Siemiętowski - zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • bryg. Arkadiusz Krzemińki – zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP,
 • bryg. Paweł Fliszkiewicz - zastępca prorektora ds. operacyjnych SGSP,
 • bryg. Marcin Szewerniak - zastępca komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,
 • mł. bryg. Rafał Jureczko - dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa,
 • ks. bryg. Adam Glajcar - Kapelan Ewangielicko Augsburski Strażaków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym, kadetom i słuchaczom za wkład pracy włożony w przygotowania do tegorocznych Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym.

Galeria zdjęć

XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym
XXVIII Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym