Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika – zastępcę dowódcy zmiany Wydziału Kompanii Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

W imieniu wszystkich pracowników oraz swoim własnym Komendant Centralnej Szkoły PSP st. bryg. Piotr Placek złożył serdeczne słowa podziękowania za wieloletnią służbę i współpracę.

Asp. sztab. Sławomir Michalik systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe: ukończył m.in. Studium Aspirantów PSP, kurs kierowania ruchem drogowym, kurs z zakresu ratownictwa medycznego, kurs obsługi drabin. Zadania i polecenia zlecone przez przełożonych wykonywał zawsze sumiennie i skrupulatnie. Posiadał duży zasób wiedzy specjalistyczno-technicznej, którą chętnie przekazywał podczas doskonalenia zawodowego swoim młodszym koleżankom i kolegom. Przez wiele lat uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu częstochowskiego, jak również na terenie kraju z ramienia Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP. Asp. sztab. Sławomir Michalik wykazywał duże zainteresowanie problematyką zawodową biorąc czynny udział w życiu Centralnej Szkoły. Ze swoich obowiązków służbowych zawsze wywiązywał się w sposób odpowiedzialny wykazując dużą dyscyplinę służbową.

Pełniąc służbę w Centralnej Szkole PSP asp. sztab. Sławomir Michalik dał się poznać jako dobry organizator, kompetentny przełożony oraz sumienny pracownik. Jego  postawa, ofiarna i rzetelna służba oraz pełne zaangażowanie w realizację powierzonych zadań są godne naśladowania.

Dziękując za ofiarną służbę, życzymy naszemu koledze aby dalsze dni dawały poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz przynosiły wiele nowych, pozytywnych doświadczeń.

Galeria zdjęć

Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika
Uroczyste pożegnanie ze służbą asp. sztab. Sławomira Michalika