Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej

W dniu 04 lipca odbyło się szkolenie w ramach projektu "Planuj/Zarządzaj/Monitoruj (#PZM)" zorganizowane przez Fundację cfbt.pl

Partnerem akcji jest Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” natomiast sponsorem głównym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

Projekt #PZM poświęcony jest edukacji oraz opracowaniu i wdrożeniu wiedzy eksperckiej w zakresie profilaktyki nowotworowej (#zdrowy_raKtownik) oraz zasad taktycznych zarządzania bezpieczeństwem podczas zdarzeń. W ramach przedmiotowego projektu zostało przeprowadzone jednodniowe szkolenie (teoretyczne oraz praktyczne) dla funkcjonariuszy pełniących służbę Wydziale Nauczania Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Szkolenie miało na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad właściwej pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego oraz procedur wykorzystania narzędzia wspomagania decyzji kierującego działaniami ratowniczymi w postaci – „Tablicy #PZM”. Szkolenie prowadził instruktor cfbt.pl mgr inż. poż. Marcin Kuźmiński.

Zakończeniem szkolenia było oficjalne przekazanie na ręce bryg. Damiana Hajdasa Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie „Tablicy #PZM” wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Galeria zdjęć

Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej
Szkolenie z zakresu zarządzania powietrzem podczas pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego i profilaktyki nowotworowej