Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z obowiązującymi założeniami organizacyjnymi precyzującymi proces przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do prób sprawnościowych: bieg po kopercie i podciąganie na drążku oraz próby wydolnościowej Beep test, 5 lipca przystąpili kandydaci na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa.

Pierwszy etap naboru odbywał się przez cztery kolejne dni tj. od 5 do 8 lipca.

120 kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej dopuszczeni zostaną kolejno do: sprawdzianu z pływania, a po jego zaliczeniu, sprawdzianu braku lęku wysokości, a następnie skierowani zostaną przez komendanta szkoły do komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania oceny o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Test sprawności fizycznej składał się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej.
Próba wydolnościowa, to wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).
Natomiast próby sprawnościowe, to:
a) bieg po kopercie,
b) podciąganie na drążku.

Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.

Życzymy wszystkim uczestnikom naboru, powodzenia w kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego. Na chwilę obecną w dalszych etapach jest Was 120 osób.
Czeka na Was 60 miejsc na Dziennym Studium Aspirantów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.
POWODZENIA !!!

WYNIKI EGZAMINU SPRAWNOŚCIOWEGO:

wyniki egzaminu sprawnościowego

Galeria zdjęć

Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023