Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Za nami kolejne etapy procesu naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023

12 lipca 2022 roku był ostatnim dniem tegorocznego naboru do służby kandydackiej.

Na podstawie postępowania rekrutacyjnego i wyników testu sprawności fizycznej, sprawdzianach z pływania i braku lęku wysokości, weryfikujących predyspozycje i umiejętności niezbędne do udziału w działaniach ratowniczych zakwalifikowanych zostało 120 osób. Każdy kandydat miał za zadanie przepłynąć dowolnym stylem, w czasie do 90 sekund, dystans 50 metrów. Należało też samodzielnie wejść na wysokość 20 metrów po drabinie ustawionej pod kątem 75°.

Zgodnie z obowiązującymi założeniami organizacyjnymi precyzującymi proces przeprowadzenia rekrutacji na najbliższy rok szkolny 110 kandydatów, którzy zaliczyli testy sprawności fizycznej w tym sprawdzian z pływania oraz braku lęku wysokości, skierowani zostali przez Komendanta Szkoły do komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania oceny o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Wśród 110 osób, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy naboru są trzy Panie!

Życzymy pozytywnych orzeczeń lekarskich. Na szczęśliwców czeka 60 miejsc na Dziennym Studium Aspirantów CS PSP w Częstochowie.

Do zobaczenia 1 września na semestrze unitarnym XXVI Turnusu Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie!

Galeria zdjęć

Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023