Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej

W dniu 5 października 2022 roku na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zakończyło się trzydniowe szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej zrealizowane w formie stacjonarnej.

W szkoleniu udział wzięło 30 uczestników z całej Polski. Zajęcia prowadzone były w salach wykładowych oraz laboratoriach na terenie CS PSP, gdzie kursanci poszerzyli wiedzę między innymi z zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków, sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru oraz zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z praktyczną stroną roli, uprawnień i zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej podczas wizytacji w Hali Sportowej Częstochowa, znajdującej się przy ul. Żużlowej.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Damian Hajdas.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniach realizowanych przez Centralną Szkołę PSP w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej