Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby

W dniu 1 lutego 2023 roku na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne pt. ,,Metodyka realizacji szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby dla strażaków”.

Celem warsztatów było wskazanie odpowiedniej ścieżki metodycznej do właściwej organizacji i realizacji procesu szkolenia z uwzględnieniem atrakcyjnych metod nauczania. Adresatami warsztatów byli wykładowcy Ośrodków Szkolenia PSP realizujący szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla strażaków PSP i OSP.

W warsztatach uczestniczyło 24 funkcjonariuszy znajdujących się w obszarze nadzoru dydaktycznego Centralnej Szkoły PSP.

Program warsztatów obejmował następujące zagadnienia:

  1. Organizacja i metodyka prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Zasady prawidłowej komunikacji i przekazywania wiedzy podczas prowadzenia zajęć w nauczaniu dorosłych.
  3. Omówienie wybranych treści programowych w zakresie metodyki prowadzenia szkoleń bhp.
  4. Metody wspomagające - rozwiązywanie problemów w trakcie nauczania oraz przyczyniające się do tworzenia i rozbudowy procesu twórczego.
  5. Sposoby i metody efektywnego przyswajania wiedz, aktywizacji i wzbudzania zainteresowania.
  6. Kontrola wiedzy i umiejętności – formy i zasady egzaminu sprawdzającego.

Warsztaty miały charakter teoretyczno-praktyczny. W ich przebiegu za pomocą różnych technik komunikacji i środków dydaktycznych diagnozowano indywidualne metody nauczania oraz sposoby efektywnego prowadzenia zajęć.

Galeria zdjęć

Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby
Metodyka realizacji szkoleń dla strażaków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby

Additional information