Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych

Z udziałem wicewojewody Mariusza Trepki 10 marca 2017 r. odbyła w Lędzinach wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych pod nazwą „Rola i znaczenie klas mundurowych w procesie kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych młodzieży”.

Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele służb oraz szkół mundurowych, została zainicjowana przez śląskiego kuratora oświaty Urszulę Bauer i dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach Ewę Matusik. Na konferencji obecny był Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek, który przybliżył zebranym rolę i zadania CS PSP w procesie kształcenia przyszłych strażaków.

Podczas konferencji dyskutowano na temat funkcji, jaką odgrywają klasy mundurowe, współpracy szkół ze służbami oraz poszczególnych zagadnień dotyczących służby wojskowej.

Odbył się również pokaz sztuk walki w wykonaniu uczniów lędzińskiej szkoły, w którym zaprezentowano m.in. techniki samoobrony. Rolą klas mundurowych jest, oprócz kształcenia ogólnego mającego na celu zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego, także przygotowanie uczniów do pracy w służbach mundurowych. Młodzież w tym celu zdobywa odpowiednią wiedzę o poszczególnych służbach, uczestniczy w różnego rodzaju ćwiczeniach i testach sprawnościowych, a także uczy się musztry i zasad noszenia munduru.

Galeria zdjęć

Konferencja Klas Mundurowych
Konferencja Klas Mundurowych
Konferencja Klas Mundurowych
Konferencja Klas Mundurowych
Konferencja Klas Mundurowych
Konferencja Klas Mundurowych
Konferencja Klas Mundurowych
Konferencja Klas Mundurowych
Konferencja Klas Mundurowych
Konferencja Klas Mundurowych

Additional information