Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"

W dniach 9 - 10 marca 2017 roku Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej wraz z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zorganizowała konferencję promującą wyniki projektu „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania”.

Konferencji przewodniczyli: dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. WAT - Kierownik projektu oraz st. bryg. dr inż. Jan Kołdej - Naczelnik wydziału nauczania Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Otwarcia konferencji dokonał mł. bryg. mgr Piotr Placek - Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

W konferencji brali udział między innymi: dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa NCBiR, przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, mazowiecki, podlaski, śląski oraz świętokrzyski Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy i Dowódca JRG PSP z Zawiercia, przedstawiciele Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, przedstawiciele placówek naukowych z kraju, Dowódca i przedstawiciel Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, główny specjalista Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Naczelnik ośrodka szkolenia KW PSP w Warszawie oraz przedstawiciele wszystkich konsorcjantów z WAT, CS PSP, UKSW i HTRC.

Celem konferencji było zaprezentowanie dotychczasowych wyników realizacji zadań przez konsorcjantów (na koniec etapu badawczego projektu) oraz omówienie dalszych perspektyw realizacji projektu. Projekt dotyczy integracji i wsparcia procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach skażeniami.

Głównym wynikiem projektu będzie demonstrator systemu WAZkA (system Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania). Zostanie opracowana metodyka wykorzystania systemu WAZkA oraz rekomendacje zmian legislacyjnych usprawniających funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń i alarmowania na potrzeby podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania wysoko zaawansowanego narzędzia teleinformatycznego wspierającego procesy wymiany informacji, koordynacji jego działania oraz przygotowania dla organów decyzyjnych ocen i analiz eksperckich dotyczących sytuacji zagrożeń podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych lub innych zdarzeń skutkujących skażeniami biologicznymi, chemicznymi lub promieniotwórczymi.

Dodatkowo konferencji towarzyszył interesujący i wywołujący szczególnie ożywioną dyskusję wykład Pana prof. dr. hab. inż. Andrzeja Tiukało z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu p.t.: "Wykorzystanie mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego do wyznaczenia negatywnych konsekwencji zalania lub podtopienia potencjalnych źródeł zanieczyszczenia środowiska".

W drugim dniu Konferencji zostały zorganizowane pokazy samochodu rozpoznania chemicznego ABC ze Specjalistycznej Grupy Rozpoznania Chemicznego w Katowicach - Piotrowicach, pokazy dynamiczne ratownictwa wysokościowego w wykonaniu druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzieńcu oraz zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu. Wszystkim uczestnikom konferencji, organizatorzy dziękują za cenny głos w dyskusji w zakresie wyglądu demonstratora systemu WAZkA oraz metodyki jego wykorzystania. Więcej informacji zarówno o konferencji (m.in. referaty konferencyjne), jak i samym projekcie można znaleźć na stronie: http://wazka.wat.edu.pl/.

 

Galeria zdjęć

Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"
Konferencja pt. "Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania"

 

Additional information