Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego

W dniu 2 maja 2023 roku odbyła się uroczystość ślubowania dwóch strażaków, którzy rozpoczęli służbę w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Ślubowanie złożone na sztandar Centralnej Szkoły PSP w obecności Komendantów oraz kadry Szkoły, to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym każdego funkcjonariusza. Ślubowanie przyjął Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr Piotr Placek. Ślubujący strażacy podjęli służbę w Wydziale Kwatermistrzowskim oraz w Wydziale Technicznym CS PSP.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o PSP, każdy strażak  Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek złożenia ślubowania przed przystąpieniem do służby. Jest to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym każdego strażaka oraz stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym uznaniem służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Podejmująca służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak złożyła ślubowanie według następującej roty:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia
ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania,
ŚLUBUJĘ
przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej
oraz wykonywać polecenia przełożonych.
ŚLUBUJĘ
strzec tajemnic związanych ze służbą,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Strażakowi Marcie Bigdzie i Tomaszowi Porębińskiemu życzymy powodzenia i witamy w szeregach Państwowej Straży Pożarnej!

Galeria zdjęć

Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego
Uroczyste ślubowanie strażaka Marty Bigdy i Tomasza Porębińskiego