Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Drogie dzieci! W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby każdy dzień przynosił wiele uśmiechu i radości.

Pamiętajcie, że jesteście zawsze mile widzianymi gośćmi w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

Podczas Waszych wizyt szkolimy i uczymy najmłodszych poprzez spotkania profilaktyczne, które dotyczą szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Celem spotkań jest rozpowszechnienie wśród najmłodszych w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenia tych umiejętności, przestrzegania zasad ruchu drogowego, prawidłowego zgłoszenia zdarzenia pod nr ratunkowy 112. Spotkania mają również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia oraz z bezpieczeństwem komunikacyjnym.

Jak wielkie znaczenie ma znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa - każdy wie, ale czy każdy je zna? Profilaktyka od najmłodszych lat dziecięcych jest najbardziej skuteczna. Takie spotkania dają olbrzymie możliwości poznawcze dzieciom i uczą ich jak prawidłowo zachować się w przypadku znalezienia się w sytuacji niebezpiecznej.

W tracie spotkań odbywają się również pokazy w szkolnych laboratoriach. Funkcjonariusze z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie przypominają zebranym dzieciom zasady zgłaszania zagrożeń na telefon alarmowy 112 oraz dają wskazówki co robić i jak się zachować, gdy dzieci są świadkiem pożaru.

Dodatkowo w sali edukacyjnej będącej częścią Laboratorium TSZ przeprowadza się zajęcia dydaktyczne dotyczące zagrożeń pożarowych, zastosowania czujek dymu i tlenku węgla oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa. Podczas pobytu na terenie Szkoły organizujemy szereg atrakcji, wszystko po to, aby umilić pobyt dzieciom i pokazać charakter pracy strażaka.

Galeria zdjęć

Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych
Profilaktyka dla najmłodszych