Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego

W dniach 24.05-26.05.2023 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie zrealizowane zostało łączone szkolenie oraz warsztaty z ratownictwa chemiczno-ekologicznego, realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników Zakładowej Straży Pożarnej – Anvil.

Głównym celem warsztatów jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Część teoretyczna odbywała się w salach wykładowych oraz laboratoriach na terenie CS PSP. Wykładowcy zapoznali uczestników z metodami prowadzenia szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego, technikami kontrolowania substancji niebezpiecznych, środkami ochrony indywidualnej, metodami detekcji oraz zagrożeniami powodowanymi przez materiały niebezpieczne.

Część praktyczna szkolenia prowadzona  była na poligonie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej na odwzorowanych instalacjach przemysłowych. Na zajęciach uczestnicy wykorzystywali w praktyce techniki kontrolowania wycieków substancji niebezpiecznych, prowadzili działania ratownicze w zakresie chemiczno-ekologicznym oraz ćwiczyli sprawianie dekontaminacji.

W dniu 26 maja 2023 r. Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP st. bryg. Damian Hajdas wręczył zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia oraz warsztatów. W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli również: Naczelnik Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej - st. bryg. Bogumił Zalewski, Naczelnik Wydziału Nauczania - st. bryg. Marek Poterek oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej - mł. bryg. Arkadiusz Omazda.

Galeria zdjęć

Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego
Szkolenie oraz warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego