Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę

27 maja 2023 r. odbyła się VIII Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę, która zgromadziła ponad 20 000 pielgrzymów strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z rodzinami, 55 orkiestr, 9 zespołów artystycznych oraz 500 pocztów sztandarowych, w tym 100 na wałach Jasnej Góry.

Honorowy patronat nad pielgrzymką objął prezydent RP Andrzej Duda.

Organizowana co pięć lat, ale w tym roku wyjątkowo po ośmiu latach z uwagi na pandemię, Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę rozpoczęła się od złożenia meldunku i przeglądu pododdziałów na Placu Biegańskiego. Komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak przyjął meldunek o rozpoczęciu uroczystości od kpt. Szymona Kwaśnicy i wspólnie dokonali przeglądu pododdziałów. Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak uroczyście powitał wszystkich zebranych strażaków a w szczególności Panią Jadwigę Wiśniewską Poseł do Parlamentu Europejskiego, która reprezentowała Prezesa Rady Ministrów, Pana Lucjana Bełzę doradcę Szefa BBN, który reprezentował Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, duchowieństwo, kierownictwo Komendy Głównej PSP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Szkół Pożarniczych, Komend Wojewódzkich PSP, przedstawicieli Komend Miejskich i Powiatowych PSP, przedstawicieli innych służb, samorządów, strażaków PSP, druhny i druhów OSP wraz z rodzinami i wszystkich uczestników wspólnej modlitwy.

Gości zebranych na centralnym placu miasta powitała Pani europoseł Jadwiga Wiśniewska, która odczytała list od premiera Mateusza Morawieckiego do strażaków i złożyła wieniec pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Wieniec w imieniu narodu Polskiego i Polskich Strażaków pod pomnikiem Marszałka złożyli także Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak wraz z Prezesem ZG ZOSP RP druhem Waldemarem Pawlakiem.

Następnie strażacy przy akompaniamencie orkiestry OSP Mykanów i w asyście kompanii honorowych przeszli Alejami NMP na Błonia Jasnogórskie, gdzie wzięli udział we Mszy Św. w intencji polskich strażaków. Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy ełcki Dariusz Zalewski, homilię wygłosił bp Romuald Kamiński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Strażaków. Mszę Świętą celebrował również ks. st. bryg. dr Jan Krynicki - Kapelan Krajowy Strażaków.

Posterunki honorowe pełniły wartę przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Biegańskiego, pomniku księdza Jerzego Popiełuszki, pomniku Nieznanego Żołnierza oraz pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego na szczycie jasnogórskim. Warta składała się z dwóch strażaków PSP i dwóch strażaków OSP. Wartę przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego wystawiła Kompania Reprezentacyjna CS PSP w Częstochowie. Z ramienia PSP wartę przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, pomniku księdza Jerzego Popiełuszki i pomniku Nieznanego Żołnierza wystawiła Kompania Reprezentacyjna KW PSP w Katowicach. Komendanci Szkół PSP, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach złożyli wieniec przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki, śląski komendant wojewódzki PSP wraz z zastępcami oraz prezesem  Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach złożyli wieniec przy pomniku Nieznanego Żołnierza, a przy pomniku kardynała Stefana Wyszyńskiego wieniec złożyli kapelani Straży Pożarnej.

W kazaniu bp Kamiński wskazał na ogromną rolę strażaków nie tylko w ochronie życia, mienia i bezpieczeństwa Polaków, ale ich udział w pielęgnowaniu narodowego dziedzictwa. Przypomniał, że już pod zaborami strażacy w zakładanych strażach ogniowych integrowali lokalne społeczności, chronili mowę ojczystą i wiarę, cementowali małe ojczyzny i budowali solidarne wspólnoty.

- Teraz też historia i cześć dla strażackiego munduru jest przekazana z pokolenia na pokolenie. To tradycja wielka i piękna. Bp Kamiński podziękował strażakom za ich służbę i pomoc, którą okazują także uchodźcom z Ukrainy. Życzył, aby z każdej akcji wracali bezpiecznie w zdrowiu do swoich rodzin.

Podczas Mszy Św. został odczytany list prezydenta RP Andrzeja Dudy, który udzielił patronatu temu wydarzeniu.

W liście odczytanym przez doradcę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Lucjana Bełzę Andrzej Duda, pozdrowił uczestników pielgrzymki jako tych, „dla których wypełnianie chrześcijańskiego obowiązku niesienia pomocy bliźniemu jest sensem ofiarnej służby i codziennej pracy”.

- Pielgrzymowanie do jasnogórskiego sanktuarium stanowi trwały element polskiego pejzażu. To miejsce w sposób szczególny łączy najistotniejsze wymiary ludzkiej egzystencji, przede wszystkim ten duchowy i religijny, ale także tożsamościowy, historyczny i patriotyczny – podkreślił prezydent.

- Strażacy od dziesięcioleci przychodzą tu z modlitwą w intencji swoich najbliższych, ale również jako pełniący zaszczytną funkcję publiczną w ochronie przeciwpożarowej i szeroko pojętym ratownictwie, powierzają Królowej Polski los i bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny oraz polecają swą strażacką służbę opiece Matki Bożej – dodał prezydent.

"Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim strażakom za to, że są wszędzie tam, gdzie natychmiastowa i profesjonalna pomoc jest niezbędna. Składam podziękowania za państwa szlachetną służbę bliźnim. Dziękuję za niesienie bezinteresownej pomocy także poza granicami naszego kraju, za działania, które umacniają pozytywnie wizerunek Polski na arenie międzynarodowej" - zakończył w swoim liście Prezydent Andrzej Duda, zapewniając strażaków o swoim szacunku i sympatii.

- Bóg, honor, Ojczyzna, to mamy w sercu i dopóki te wartości są na swoim miejscu, to Polska jest bezpieczna. Strażakiem się nie bywa, strażakiem się jest z powołania - powiedział do zebranych na pielgrzymce gen. bryg. Andrzej Bartkowiak. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podziękował strażakom za ich trud, także za obecność na Jasnej Górze. Życzył, aby Pani Jasnogórska czuwała nad nimi każdego dnia.

Uroczystości zostały zakończone złożeniem wieńców pod Epitafium Smoleńskim w imieniu Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Pana Lucjana Bełzę Szefa BBN, w imieniu Pana Premiera Mateusza Morawieckiego przez Panią Lidię Burzyńską wraz z Panią Barbarą Dziuk i Panem Waldemarem Andzel - Posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przez gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka Komendanta Głównego PSP i druha Waldemara Pawlaka Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wraz z nadbryg. Jackiem Kleszczewskim Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP i druhem Henrykiem Kiepurą Prezesem ZOW ZOSP RP i ostatnim wieńcem przez st. bryg. Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie oraz jego Zastępcami st. bryg. Damianem Hajdasem i bryg. Tomaszem Bąkiem. Pod Epitafium Smoleńskim podczas trwania Mszy Świętej wystawiona była warta składająca się z dwóch strażaków CS PSP w Częstochowie. Podczas zagranego utworu „Śpij kolego”, oddano hołd wszystkim, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Strażacy PSP i OSP tworzą wielką strażacką rodzinę. Podczas pielgrzymki zawierzyliśmy wszystkich naszych druhów zawodowych i ochotniczych straży pożarnych, modliliśmy się także w intencji naszej Ojczyzny, aby Polskę omijały kataklizmy, które teraz dzieją się w ostatnim czasie na świecie.

Z pielgrzymką Strażaków połączona była w tym roku pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi. Wielu spośród strażaków regularnie oddaje krew, a przy wielu jednostkach, tak jak i w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie działają kluby honorowego krwiodawstwa.

List Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego

 

Galeria zdjęć

VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę