Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

16 marca 2017 r. odbyły się miejsko – gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Dzięki dobrej współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie tegoroczne zmagania o miano najlepszych z tej dziedziny odbywały się właśnie na terenie tej szkoły, co znacznie podniosło jego atrakcyjność dla dzieci i młodzieży.

Dodatkowo został on połączony z profilaktyką uzależnień co podnosi jego wartość edukacyjną i otwiera dzieci i młodzież na szersze spojrzenie na wszelkiego rodzaju zagrożenia (w tym pożarowe) jakie niesie za sobą stosowanie narkotyków i dopalaczy.

Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy. Uczestników powitał Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Jacek Antos i Burmistrz M i G Koniecpol, będący równocześnie Prezesem Zarządu OSP w Koniecpolu, Ryszard Suliga.

Niespodzianką dla uczestników było spotkanie z Mistrzem Olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim Zbigniewem Bródką.

Po rozwiązaniu pisemnego testu zwycięzcami konkursu zostali:

Pierwsza kategoria wiekowa – szkoła podstawowa:

I miejsce – Anna Skrzypczyk (Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Rudnikach)

II miejsce – Kacper Michoń (Szkoła Podstawowa im. hetmana Stanisława Koniecpolskiego)

III miejsce – Wiktor Kwiecień (Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego)

Druga kategoria wiekowa – gimnazjum

I miejsce – Maciej Wawszczak (Gimnazjum nr 1)

II miejsce – Dagmara Michoń (Gimnazjum nr 1)

III miejsce – Klaudia Smarzyńska (Gimnazjum nr 1)

Trzecia kategoria wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Błażej Koba

II miejsce – Piotr Pawlik

III miejsce – Rafał Król

Zwycięzcy otrzymali z rąk Burmistrza nagrody książkowe i dyplomy, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zwiedzenia całego obiektu Szkoły i podziwiania zgromadzonego sprzętu.

Należy zaznaczyć, że najważniejszym celem turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i przybliżanie historii i tradycji ruchu strażackiego.

 

Galeria zdjęć

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

 

Additional information