Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Przekazanie agregatów prądotwórczych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do CS PSP w Częstochowie

W dniu 11.10.2023 r. z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach zostały odebrane agregaty prądotwórcze n/w:

  1. Agregat prądotwórczy G0065IVGR na przyczepie o wartości 148.920,08 zł.
  2. Agregat prądotwórczy DG15000 10 kW o wartości 19.248,27 zł.
  3. Agregat prądotwórczy DG15000 10 kW o wartości 19.248,27 zł.

Powyższe agregaty będą ważnym elementem ratowniczym, wykorzystywanym przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Ww. agregaty zostały przyznane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) na rzecz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a następnie do dalszego ich przekazania do poszczególnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Decyzją Prezesa Rady Ministrów nr 143/R/23 z dnia 11.07.2023 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia rezerw strategicznych.

Galeria zdjęć

Przekazanie agregatów prądotwórczych z RARS do CS PSP
Przekazanie agregatów prądotwórczych z RARS do CS PSP
Przekazanie agregatów prądotwórczych z RARS do CS PSP
Przekazanie agregatów prądotwórczych z RARS do CS PSP
Przekazanie agregatów prądotwórczych z RARS do CS PSP
Przekazanie agregatów prądotwórczych z RARS do CS PSP
Przekazanie agregatów prądotwórczych z RARS do CS PSP
Przekazanie agregatów prądotwórczych z RARS do CS PSP
Przekazanie agregatów prądotwórczych z RARS do CS PSP
Przekazanie agregatów prądotwórczych z RARS do CS PSP