Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG

W dniach 18-27.10.2023 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie realizowane było specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG.

W szkoleniu brało udział pięciu funkcjonariuszy z województwa śląskiego i jeden z województwa opolskiego. Prowadzącym zajęcia był starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG mł. kpt. Michał Konarski z KW PSP Katowice.

Zajęcia praktyczne prowadzone były na obiektach Centralnej Szkoły PSP pozwalających przybliżyć specyfikę działania specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego tj.: na budynku wysokim, w studniach, na maszcie antenowym. W ramach szkolenia zorganizowane zostały wyjazdy na komin i dźwig (żuraw budowlany), jak również na obiekty naturalne tj. ścianę pionową i jaskinie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

W dniu 27.10.2023 r. absolwenci szkolenia otrzymali tytuł ratownika wysokościowego KSRG uprawniający do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wysokościowego w ramach działań prowadzonych przez specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego KSRG (bez użycia śmigłowca).

Jako absolwenci szkolenia mogą prowadzić:

  • zajęcia z doskonalenia zawodowego dla członków specjalistycznych grup ratownictwa wysokościowego KSRG,
  • zajęcia dydaktyczne na szkoleniu dla młodszych ratowników wysokościowych KSRG, na zasadach określonych w „Programie szkolenia specjalistycznego młodszych ratowników wysokościowych KSRG”.

Zaświadczenia ratowników wysokościowych KSRG wręczył Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. dr Damian Hajdas w obecności Zastępcy Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej - mł. bryg. Arkadiusza Omazdy i starszego instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG mł. kpt. Michała Konarskiego. Z uczestnikami szkolenia spotkał się również Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. dr Piotr Placek.

Galeria zdjęć

Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG
Specjalistyczne szkolenie ratowników wysokościowych KSRG