Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym

W dniach 9-10 kwietnia 2024 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży pożarnej odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym.

Uczestnikami szkolenia było 10 funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach PSP na terenie województwa opolskiego oraz 10 funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach PSP na terenie województwa dolnośląskiego.

Zgodnie z programem szkolenia jego głównym celem jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania działaniem ratowniczym podczas różnych zdarzeń ratowniczych, których rozmiar i charakter wymaga użycia zasobów ratowniczych w siłach nieprzekraczających wielkością jednej kompanii.

W pierwszym dniu zajęć uczestnicy szkolenia brali udział w praktycznych ćwiczeniach na poligonie szkolnym, weryfikując posiadaną wiedzę teoretyczną z praktyką i doświadczeniem. Dodatkowo obserwatorami ćwiczeń byli przedstawiciele Komend Wojewódzkich PSP z Wrocławia i Opola.

W drugim dniu na zajęciach teoretycznych omówiono zakres praw, uprawnień oraz obowiązków kierującego działaniem ratowniczym (KDR).

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. dr Damian Hajdas w obecności: Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej - st. bryg. Bogumiła Zalewskiego, kierownika szkolenia - mł. bryg. Kamila Piotrowskiego oraz przedstawicieli kadry wykładowczej CS PSP.

Galeria zdjęć

Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym

Additional information