Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''

W dniach 21-22 maja 2024 roku w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, odbyło się szkolenie doskonalące pt. „Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych”.

Szkolenie otworzył zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. dr Damian Hajdas. Zajęcia skoncentrowane były na najważniejszych aspektach kierowania działaniem ratowniczym, z szczególnym uwzględnieniem nowych technologii i zmieniających się przepisów prawnych.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące moduły:

 1. Istota kierowania działaniem ratowniczym oraz kompetencje KDR.
 2. Prawa Kierującego Działaniem Ratowniczym i okoliczności uprawniające do korzystania z nich. Odpowiedzialność prawna Kierującego Działaniem Ratowniczym.
 3. Utrwalanie i rozpowszechnianie informacji. Strategie dokumentowania działań i ich opracowywania dla przyszłych działań edukacyjnych i prewencyjnych.
 4. Zarządzanie kryzysowe i komunikacja w sytuacjach kryzysowych. Metody i techniki efektywnego przekazywania informacji oraz kontakt z mediami podczas akcji ratunkowych.
 5. Bezpieczeństwo działań ratowniczych. Zagrożenia elektryczne, szczególnie
  w obszarach związanych z instalacjami fotowoltaicznymi i pojazdami o napędzie elektrycznym.
 6. Psychologiczne aspekty pracy ratownika. Techniki zarządzania stresem i budowania odporności wśród zespołów ratowniczych.
 7. Współdziałanie służb podczas działań ratowniczych.
 8. Organizacja łączności.

Celem szkolenia było przygotowanie Kierującego Działaniem Ratowniczym oraz ratowników PSP do sprawnego i skutecznego działania w różnorodnych, często trudnych warunkach interwencyjnych oraz zrozumienia zmieniających się regulacji prawnych, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i skuteczności interwencji. Dodatkowo, szkolenie umożliwiło Kierującym Działaniem Ratowniczym lepsze zrozumienie swoich praw oraz obowiązków prawnych, co jest istotne dla zapewnienia prawidłowego postępowania podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Praktyczna część szkolenia skoncentrowana była na scenariuszach, które wymagały szybkiego podejmowania decyzji i adaptacji do dynamicznie zmieniających się okoliczności.

Program szkolenia obejmował również moduły poświęcone psychologii pracy ratownika, koncentrując się na metodach zarządzania stresem i technikach budowania odporności psychicznej. Uczestnicy dowiedzieli się, jak efektywnie współpracować z innymi służbami oraz jak zarządzać zespołem w sytuacjach, które wymagają szybkiego reagowania i koordynacji działań.

Każdy moduł szkolenia został przeprowadzony przez ekspertów w swoich dziedzinach, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny i aktualność przekazywanych treści. Zajęcia przeprowadzili specjaliści, którzy mają szerokie doświadczenie w dziedzinie ratownictwa, zarządzania kryzysowego, psychologii oraz prawa. Dzięki zdobytym umiejętnościom, uczestnicy będą mogli nie tylko lepiej zarządzać zespołem i sytuacjami kryzysowymi, ale również skutecznie przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa
i skuteczności działań ratowniczych na terenie całego kraju.

Prelegentami szkolenia byli:

 • dr. inż. Stanisław Lipiński Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • bryg. Przemysław Berus SA PSP w Poznaniu
 • mł. kpt. Szymon Pieczyński KW PSP w Poznaniu
 • st. bryg. Sławomir Brandt KW PSP w Poznaniu
 • st. bryg. Dariusz Andryszkiewicz CS PSP w Częstochowie
 • kpt. dr inż. Adrian Barasiński CS PSP w Częstochowie
 • Beata Szałas CS PSP w Częstochowie
 • Bogdan Anioł Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie
 • st. bryg. Krzysztof Kopka CS PSP w Częstochowie

Szkolenie zakończyło się wręczeniem uczestnikom zaświadczeń przez st. bryg. mgr inż. Jarosława Jankowskiego - Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''
Szkolenie doskonalące ''Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych''

Additional information