Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego

W dniu 12 czerwca 2024 roku zakończone zostało kolejne po zatwierdzeniu programu przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej szkolenie specjalistyczne ratownictwa chemicznego i ekologicznego, które zrealizowane zostało w dniach 03-12.06.2024 roku.

Niniejsze szkolenie skierowane jest do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i ma na celu przygotowanie ich do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego podczas zdarzeń z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Kształcenie w czasie szkolenia miało przede wszystkim charakter praktyczny. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz specjalistów zewnętrznych, w salach wykładowych, laboratoriach, na szkolnym poligonie oraz nad rzeką Wartą w Częstochowie.

W szkoleniu udział wzięło 21 strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z Torunia, Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp., Tarnowa, Łodzi, Wrocławia, Lublina, Piotrkowa Trybunalskiego, Straży Marszałkowskiej oraz Lotos Straż Sp. z o.o. Na zakończenie uczestnicy szkolenia po pozytywnie zaliczonym egzaminie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP st. bryg. dr Damian Hajdas. Na uroczystym zakończeniu szkolenia byli obecni również: przedstawiciele Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej: st. bryg. Bogumił Zalewski - Naczelnik Wydziału wraz ze swoim zastępcą mł. bryg. Arkadiuszem Omazdą oraz przedstawiciel Wydziału Nauczania CS PSP st. kpt. Artur Wydra - Kierownik Zespołu Przedmiotowego Taktyki Działań Ratowniczych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i jednocześnie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w innych szkoleniach realizowanych przez Centralną Szkołę PSP w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie ratownictwa chemicznego i ekologicznego