Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

IV Konferencja Popularyzatorsko – Naukowa „Bezpieczne środowisko pracy = brak wypadków”

W dniu 26 kwietnia 2017 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyła się IV Konferencja Popularyzatorsko – Naukowa „Bezpieczne środowisko pracy = brak wypadków” zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Podczas konferencji swoje wystąpienie miał Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek, na temat: wypadków funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej podczas wykonywania zadań służbowych.

Udział w konferencji wzięli również pracownicy i kadeci Centralnej Szkoły PSP: zastępca naczelnika wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych st. kpt. Damian Hajdas oraz starszy inspektor ds. BHP mgr inż. Halina Korkus.

Głównym celem konferencji było stworzenie forum wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej związanej z szeroko pojętym bezpieczeństwem pracy i rolą jaką ono spełnia w życiu człowieka.

Obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa Ochrony Zdrowia w Pracy są przygotowane we współpracy z Europejską Agencją Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy (European Agency for Safety and Health At Work).

Galeria zdjęć

Konferencja popularyzatorsko-naukowa
Konferencja popularyzatorsko-naukowa
Konferencja popularyzatorsko-naukowa
Konferencja popularyzatorsko-naukowa
Konferencja popularyzatorsko-naukowa
Konferencja popularyzatorsko-naukowa