Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku

W dniach od 08 do 12 maja 2017 Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, w porozumieniu z Komendą Miejską PSP w Rybniku zorganizowała warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Warsztaty zostały przeprowadzone w porozumieniu z Biurem Szkolenia Komendy Głównej PSP w Warszawie. Warsztaty odbyły się w Rybniku, w budynkach przy ul. Jankowickiej dla grupy 13 instruktorów z terenu kraju.

Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności instruktorskich oraz przygotowanie materiałów dydaktycznych, które będą wykorzystywane w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Do udziału w warsztatach oddelegowani zostali:

 • st. bryg. Marek Krassowski – KP PSP Wyszków,
 • mł. bryg. Bartosz Klich – KP PSP Gniezno,
 • mł. bryg. Damian Saleta – CS PSP,
 • st. kpt. Łucja Rozwadowska – SA PSP Kraków,
 • st. kpt. Rafał Antosik - SGSP,
 • st. kpt. Rafał Własinowicz – KP PSP Błonie,
 • kpt. Michał Rosa – KM PSP Warszawa,
 • kpt. Dariusz Olcen – KM PSP Elbląg,
 • kpt. Mateusz Szultka – KM PSP Gdynia,
 • mł. kpt. Dariusz Baranowski – SGSP,
 • mł. kpt. Michał Osięgłowski – KM PSP Poznań,
 • mł. asp. Adam Skrzypkowski – KP PSP Kartuzy,
 • mł. asp. Mirosław Grzeszczak – KM PSP Poznań.

Zajęcia praktyczne, tzw. „ćwiczenia gorące” odbywały się w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Uczestnicy warsztatów mieli okazję przećwiczenia i demonstracji różnych założeń taktycznych wraz z wykorzystywanych w działaniach różnych technik.

Realizacja zajęć praktycznych odbyła się zgodnie z zaleceniami i wskazówkami zawartymi w zatwierdzonym przez KG PSP „Programie szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.”

Zajęcia obejmowały następującą tematykę: „Zasady bezpieczeństwa podczas działań”, „Demonstracja rodzajów wentylacji wykorzystywanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych”, „Demonstracja form działań taktycznych. Działania wewnętrzne i zewnętrzne”, „Elementy procesu wypracowywania decyzji. Ewakuacja vs. gaszenie”, „Demonstracja założeń taktycznych. Pożary ukryte poddasza i piwnicy. Wentylacja taktyczna.”, „Metody zarządzania przepływami gazów pożarowych".

W trakcie warsztatów uczestnicy zwracali szczególną uwagę na charakterystykę zagrożeń wynikających z pożaru, tj. przegrzanie, odwodnienie, toksyczność dymu, ograniczona widoczność itp.

Na zakończeniu warsztatów instruktorskich w imieniu Komendanta Szkoły obecny był Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Jacek Antos, który podsumował warsztaty, podziękował osobom odpowiedzialnym za wykonanie dokumentacji filmowej i zdjęciowej. Dokumentację zdjęciową i filmowa wykonywali m.in. mł. bryg. Waldemar Nowak – CS PSP, mł. kpt. Piotr Zwarycz – KP PSP Tarnowskie Góry oraz sekc. Łukasz Ratkowiak – KM PSP Świętochłowice.


Galeria zdjęć

Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku
Warsztaty instruktorskie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Rybniku