Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive

W dniach 22-24 czerwca 2017 r. w Toruniu odbyły się międzynarodowe mistrzostwa Polski w Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive.

Oprócz najlepszych drużyn z Polski w zawodach brały udział reprezentacje takich krajów jak: Nowa Zelandia, Portugalia, USA, Gibraltar oraz wiele innych, łącznie ponad 300 zawodników.

Formuła Firefighter Combat Challenge - FCC składa się z 5 etapów.

Etap 1 : Wnoszenie węża na wysokość - należy wnieść na 3 piętro pakiet węży o wadze 19 kg,

Etap 2 : Wciąganie pakietu węży - W tej konkurencji zawodnik wciąga zawieszony na linie pakiet węży o wadze 19 kg, a następnie schodzi po klatce schodowej,

Etap 3 : Młot - Podczas konkurencji zawodnik ma za zadanie uderzeniami młota przesunąć na odległość 1,5 m obciążenie (72,5 kg) po wyznaczonym poziomym torze,

Etap 4 : Slalom i podawanie wody - Zawodnik ma za zadanie pokonanie slalomu, następnie zawodnik podnosi napełnioną linię gaśniczą i ciągnie ją. W momencie gdy prądownica przekroczy drzwi wahadłowe, zawodnik może podać prąd wody w wyznaczony do strącenia cel,

Etap 5 : Ewakuacja poszkodowanego - W tej konkurencji zawodnik ma za zadanie podniesienie i przeciągnięcie manekina (80 kg) tyłem na dystansie ok 30 m. Wszystkie etapy zawodnicy wykonują w pełnym umundurowaniu bojowym z maską twarzową oraz aparatem ochrony dróg oddechowych.

Formuła Toughest Firefighter Alive - TFA składa się z 4 konkurencji.

Konkurencja 1 - polega na podłączeniu dwóch linii W-75 do autopompy, rozwinięciu dwóch linii W-75 (złożonych z 4 odcinków każda, zakończonych prądownica WP 75), zwinięciu dwóch odcinków W 75 (osobno każdy wąż, w pojedynczy krąg) i włożeniu ich do skrzynek.

Konkurencja 2 - polega na wykonaniu 100 uderzeń młotem wewnątrz specjalnej konstrukcji (stelaża), biegu z dwoma pojemnikami (ok. 15 kg) w tunelu, przeniesieniu manekina (ok. 70 kg) na dystansie 50 m, przejściu przez ścianę o wysokości 3 m.

Konkurencja 3 - polega na przystawieniu do ściany dwóch drabin o długości ok. 4,6 m, wniesieniu na II kondygnację dwóch pojemników (ok. 15 kg), wciągnięciu na III kondygnację węży (19 kg) przy pomocy liny, zejściu z dwoma pojemnikami z wieży, przykręceniu pyszczka do prądownicy PW 75.

Konkurencja 4 - polega na dobiegnięciu do wieży Ratuszowej z dwoma wężami W 52 - około 400 m, wejście na wieżę Ratuszową - około 13 piętro.

Wszystkie konkurencje zawodnicy wykonują w umundurowaniu bojowym (ubranie specjalne typu NOMEX, obuwie specjalne do gaszenia pożarów, hełm do gaszenia pożarów strukturalnych, w konkurencjach 1, 3, 4 zawodnicy mają założony aparat ochrony dróg oddechowych. Konkurencje następują po sobie w odstępach 10 minutowych. (im szybciej skończy się daną konkurencję tym dłużej się odpoczywa)

Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej reprezentowali: kpt. Kamil Piotrowski, mł. kpt. Piotr Gonera, kdt Adam Derkowski, kdt Grzegorz Lib, kdt Mateusz Błaszczyk, kdt Kamil Michalski, kdt Mikołaj Wilk.

W formule FCC najlepsze czasy z drużyny CS PSP uzyskali: kdt Derkowski Adam - 1,43 zajmując 61 miejsce i kdt Grzegorz Lib - 1,55 zajmując 121 miejsce.
W formule TFA najlepsze czasy z drużyny CS PSP uzyskali: mł. kpt. Piotr Gonera 8:43 zajmując 65 miejsce i kpt. Kamil Piotrowski 8:48 zajmując 68 miejsce.

Pełne wyniki dostępne są na stronie: http://www.tfa-poland.pl/

Galeria zdjęć

Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive

Additional information