Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

Powierzenie pełnienia obowiązków na stanowiska kierownicze w szkołach pożarniczych PSP

13 lipca 2017 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się uroczyste spotkanie, na którym sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wraz z komendantem głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim wręczył decyzje o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowiska kierownicze w szkołach pożarniczych PSP niżej wymienionym oficerom:

  • st. bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Kociołkowi powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie z dniem 13 lipca 2017 r.
  • st. bryg. dr. inż. Janowi Kołdejowi powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie z dniem 14 lipca 2017 r.
  • st. bryg. mgr. inż. Jackowi Antosowi powierzył pełnienie obowiązków komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy z dniem 17 lipca 2017 r.
  • bryg. mgr. inż. Sławomirowi Dylewskiemu powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy w dniu 17 lipca 2017 r.

W trakcie spotkania z nowo powołanymi komendantami sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński podkreślił dużą rolę jaką pełnią szkoły pożarnicze w kształceniu kadr Państwowej Straży Pożarnej, co jest niezmiernie ważne przy ciągle zmieniającej się specyfice zagrożeń. Komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski zaznaczył, że powołani komendanci odznaczają się profesjonalizmem oraz posiadają duże doświadczenie we współpracy z adeptami pożarnictwa.

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


 Baza_wiedzy

 

FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin

 


 

 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk

 


 

 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego

 


 Czujka


  Pomoc