Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Spotkanie grup roboczych przedstawicieli szkół pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

W dniach 9-10 października 2017 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się narada robocza przedstawicieli szkół pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa. Prace w grupach roboczych obejmowały problematykę nowelizacji statutu szkół oraz przygotowania założeń do naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2018/2019.

Zespoły obradowały w składzie:

 • st. bryg. Wojciech Strączek – Zastępca Dyrektora Biura Szkolenia KG PSP,
 • st. bryg. Jan Kołdej - Komendant SA PSP Poznań,
 • mł. bryg. Piotr Placek - Komendant CS PSP,
 • kpt. Marek Chwała - Komendant SA PSP Kraków,
 • st. bryg. Paweł Borówka - Z-ca Komendanta CS PSP,
 • bryg. Bogumił Zalewski - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru CS PSP,
 • mł. bryg. Robert Stasiak - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kadrowego SA PSP Poznań,
 • st. bryg. Jan Neubauer - Naczelnik Wydziału Kształcenia SA PSP Poznań,
 • st. kpt. Marcin Szewerniak - Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego SA PSP Kraków,
 • bryg. Tomasz Zasępa - Główny Specjalista w Wydziale Nauczania CS PSP,
 • st. kpt. Rafał Czaja - Główny Specjalista w Wydziale Kształcenia Zawodowego SA PSP Kraków,
 • mł. bryg. Łukasz Konieczny - Zastępca Naczelnika Wydziału Nauczania CS PSP,
 • mł. bryg. Konrad Józwiak - Zastępca Naczelnika Wydziału Nauczania CS PSP,
 • mł. bryg. Damian Hajdas - Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Wydział Działań Ratowniczo-Gaśniczych CS PSP,
 • mł. bryg. Zbigniew Purgal - Dowódca Kompani CS PSP,
 • mł. bryg. Zdzisław Kołbasiuk - Starszy Wykładowca CS PSP,
 • Wiesław Janus - radca prawny CS PSP.

Galeria zdjęć

Spotkanie grup roboczych przedstawicieli szkół pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa
Spotkanie grup roboczych przedstawicieli szkół pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa
Spotkanie grup roboczych przedstawicieli szkół pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa
Spotkanie grup roboczych przedstawicieli szkół pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa
Spotkanie grup roboczych przedstawicieli szkół pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa
Spotkanie grup roboczych przedstawicieli szkół pożarniczych kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc