Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie specjalistyczne kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną

W dniu 20 października 2017 r. zakończyło się pięciodniowe szkolenie specjalistyczne kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną. Udział w nim wzięło 20 strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Myszkowa, Katowic, Zawiercia oraz Częstochowy.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne przeprowadzone zostały na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej według programu zatwierdzonego przez Komendanta Głównego 10.07.2006 r. Na realizację szkolenia przewidziano 48 godzin zajęć dydaktycznych, których jakość merytoryczna i praktyczna oceniona została egzaminem oraz ankietą ewaluacyjną.

Prowadzącym zajęcia był wykładowca zewnętrzny Augustyn Mueller. Uczestnicy szkolenia szczególnie wysoko ocenili zajęcia praktyczne, które przeprowadzone zostały na modelach drabin różnej generacji: MAGIRUS generacja komputerowa CS, MAGIRUS generacja elektryczna/elektroniczna, MAGIRUS generacja komputerowa CS.

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Paweł Borówka w obecności Naczelnika Wydziału Działań Ratowniczo-Gaśniczych st. bryg. Romana Klechy oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych bryg. Jarosława Jankowskiego.

Galeria zdjęć

Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną
Szkolenie kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną