Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 27 października 2017 roku o godzinie 12:00 w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA słuchaczy XXI turnusu Studium Dziennego Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Ślubowanie było poprzedzone uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze, w której udział wzięła kadra szkoły, ślubujący, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi słuchaczy. Na wstępie dowódca uroczystości mł. bryg. Marek Grabałowski złożył meldunek Dyrektorowi Biura Szkolenia w Komendzie Głównej PSP st. bryg. Krzysztofowi Biskupowi, który reprezentował Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Do przysięgi przystąpiło 88 słuchaczy, którzy po złożeniu Ślubowania zostali przyjęci w poczet kadetów CS PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Do Ślubowania na sztandar Centralnej Szkoły zostali wyróżnieni czterej słuchacze:

 • Mateusz Turek,
 • Damian Weran,
 • Kamil Jaroszek,
 • Maciej Kremblewski.

Po uroczystym Ślubowaniu błogosławieństwa kadetom udzielił Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej ksiądz dr Andrzej Przybylski.

Zadania, które na co dzień stoją przed formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. Trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy o odpowiednim poziomie wiedzy i sprawności fizycznej. Dlatego od kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wymaga się spełnienia szeregu kryteriów, między innymi: dobrego przygotowania z przedmiotów ścisłych, znakomitej sprawności fizycznej oraz odpowiednich predyspozycji.

Składający Ślubowanie spełnili te wymagania. Przeszli dwumiesięczne przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trudnych polowych warunkach, z dyscypliną służby wewnętrznej.

Okres unitarny to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię przyszłych strażaków. Egzamin ten zdali celująco.

Złożenie przysięgi jest momentem szczególnym, składa się bowiem ślubowanie pewnym wartościom – przed Komendantem, na sztandar Szkoły, w obecności władz i najbliższych. Od tego dnia, nowo zaprzysiężeni strażacy będą zobowiązani do postępowania w swoim życiu zgodnie ze słowami roty ślubowania.

Niewiele jest zawodów, gdzie składana jest przysięga.

Wypowiada się między innymi te słowa roty:

„...... być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego
i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia .....” - to słowa, które zobowiązują.

Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada, w której oprócz kompanii szkolnych, kompanii ślubujących udział wzięła Orkiestra Dęta Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach na czele z kapelmistrzem asp. sztab. Waldemarem Skotarskim.

Ślubowanie zaszczycili swoją obecnością:

 • Pan st. bryg. Krzysztof Biskup - Dyrektor Biura Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Ks. dr Andrzej Przybylski - Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej,
 • Ojciec Paweł Przygodzki - Sekretarz Generała Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika,
 • Ks. mł. bryg. dr hab. Józef Urban - Kapelan Strażaków województwa opolskiego,
 • Ks. st. kpt. Adam Glajcar - Ewangelicko-Augsburski Kapelan Strażaków,
 • Ks. Andrzej Król - Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Częstochowie,
 • Pan Ryszard Majer - Senator Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pani Kamila Bławat-Anzorge - asystentka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidii Burzyńskiej,
 • Pan Andrzej Skorek - asystent Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Szymona Giżyńskiego,
 • Pani Urszula Bauer - Śląski Kurator Oświaty,
 • Pan bryg. Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki PSP,
 • Pan st. bryg. Jarosław Piotrowski - Komendant Miejski PSP w Częstochowie,
 • Pan bryg. Zbigniew Desperak - Komendant Powiatowy PSP w Kłobucku,
 • Pan insp. dr Rafał Kochańczyk - Komendant Szkoły Policji w Katowicach,
 • Pan podinsp. Mariusz Strzelecki - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie,
 • Pan mł. insp. Dariusz Kondas - Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie,
 • Pan mjr SG Mieczysław Herman - Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach,
 • Pan kpt. Artur Kasztelan - st. wykładowca Działu Szkolenia Kadr i Spraw Socjalnych Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach,
 • Pan kpt. Łukasz Wysokiński - Starszy Inspektor Zakładu Szkolenia Ochronnego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,
 • Pan Marian Budziński - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie,
 • Pan Krzysztof Zbrojkiewicz - Prezes Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • Pan Kazimierz Żak - Wiceprezes Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • Pani dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał - Prorektor ds. studenckich Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
 • Pan prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski - Prorektor ds. Nauczania Politechniki Częstochowskiej,
 • Pan Jacek Strączyński - Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność,
 • Pan Piotr Urbaniak - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
 • Pan Grzegorz Bomba - Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach.

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie dziękuje kadrze, kadetom oraz wszystkim pracownikom i uczniom Szkoły za pomoc w zorganizowaniu uroczystego Ślubowania.

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

List Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidii Burzyńskiej


List Pani Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej

List Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafała Kochańczyka

 

List Komendanta Centralnego Ośrodka Służby Więziennej w Kaliszu ppłk. Ryszarda Czaprackiego

 

 

List Pani Urszuli Bauer - Śląskiego Kuratora Oświaty

Galeria zdjęć

Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu
Uroczystość ślubowania słuchaczy XXI turnusu

Additional information