Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego

W dniach 24 – 26 października 2017 r. strażacy pełniący służbę w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – bryg. Marek Poterek i mł. bryg. dr inż. Artur Ankowski – uczestniczyli w charakterze wykładowców w szkoleniu z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.

Szkolenie pod nadzorem Centralnej Szkoły PSP i w zakresie zgodnym z programem szkolenia zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej zorganizowane zostało w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z siedzibą w Łapach w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014 – 2020 - „Transfer wiedzy i umiejętności ratownictwa chemicznego i ekologicznego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W trzydniowym szkoleniu udział wzięło 7 strażaków pełniących służbę w jednostkach podległych Komendzie Wojewódzkiej Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Alytusie i Marijampolu (Republika Litewska) oraz 13 ratowników pełniących służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i Olsztynie.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne w zakresie:

  1. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne realizowane przez KSRG,
  2. Zagrożenia powodowane przez materiały niebezpieczne,
  3. Środki ochrony indywidualnej,
  4. Urządzenia i techniki pomiarowe,
  5. Techniki kontrolowania emisji substancji niebezpiecznych,
  6. Działania ratownicze,
  7. Dekontaminacja.


Galeria zdjęć

Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc