Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Warsztaty poświęcone demonstracji działania prototypu Systemu Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania

W dniach 30.11 - 01.12.2017 r. na terenie CS PSP odbyły się warsztaty poświęcone demonstracji działania prototypu Systemu Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA).

Prototyp systemu WAZkA jest głównym wynikiem projektu nr DOB-BIO7/12/1/2015 pt.: „Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowanego w okresie 22.12.2015 - 21.12.2017 r.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

  1. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – Lider,
  2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  3. HTRC sp. z o.o.,
  4. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej.


Zasadniczym celem projektu było opracowanie i wykonanie na potrzeby podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) prototypu systemu informatycznego, którego zadaniem jest wsparcie procesów wymiany informacji, koordynacji działania, wspomagania ocen i analiz realizowanych przez podmioty wchodzące w skład KSWSiA w sytuacjach zagrożeń (katastrofy naturalne, awarie techniczne, wypadki, inne), które mogą skutkować skażeniami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi (CBRN).

W trakcie demonstracji odbyło się sprawdzenie działania prototypu systemu z wykorzystaniem ćwiczebnych danych przygotowanych przez Wykonawcę (konsorcjum). W testach systemu uczestniczyli przedstawiciele potencjalnych jego użytkowników, tj. wojewódzkich i powiatowych (miejskich) centrów zarządzania kryzysowego, Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń oraz Komendy Głównej PSP.

Galeria zdjęć

System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)
System Wsparcia Analiz Zagrożeń Skażeniami i Alarmowania (WAZkA)

Additional information