Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi

Dnia 21.12.2017 r. kadeci Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, na co dzień kształcący się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, wzięli udział w wyjeździe dydaktycznym do Warszawy.

Wyjazd był nagrodą i podziękowaniem dla kadetów czynnie działających w Szkolnym Klubie Honorowego Dawcy Krwi oraz osiągających wysokie wyniki w nauce.

Celem wyjazdu było pogłębienie zainteresowań kadetów oraz poszerzenie dotychczasowej wiedzy historycznej i społecznej  poprzez bezpośredni kontakt z żywą historią Warszawy. Uczniowie wraz z kadrą poznali dzieje miasta Warszawy oraz w obecności przewodnika zwiedzili stare miasto, bazylikę archidiecezjalną św. Jana Chrzciciela oraz Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym poznali historię największego patriotycznego zrywu w dziejach naszego kraju.

Galeria zdjęć

Szkolny klub HDK
Szkolny klub HDK
Szkolny klub HDK
Szkolny klub HDK