Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Firefighter Combat Challenge, Toughest Firefighter Alive

W dniach 21-23 czerwca 2018 r. w Toruniu odbyły się międzynarodowe mistrzostwa Polski w Firefighter Combat Challenge i Toughest Firefighter Alive.

Zawody te odbywają się od 10 lat w tym samym miejscu i są wpisane cyklicznie w kalendarz imprez sportowych. Rywalizacja i organizacja zawodów jak co roku była na najwyższym poziomie.

Oprócz najlepszych drużyn z Polski w zawodach brały udział reprezentacje takich krajów jak: Nowa Zelandia, Portugalia, USA, Gibraltar, Iran, Białoruś, Wielka Brytania, Niemcy, Czechy, Litwa, Kanada, Norwegia, Francja, Rumunia, łącznie ponad 250 zawodników.

Formuła Firefighter Combat Challenge - FCC składa się z 5 etapów:

Etap 1: Wnoszenie odcinka bojowego na wysokość - należy wnieść na 3 piętro pakiet odcinków bojowych o wadze 19 kg,

Etap 2: Wciąganie pakietu odcinków bojowych - W tej konkurencji zawodnik wciąga zawieszony na linie pakiet odcinków bojowych o wadze 19 kg, a następnie schodzi po klatce schodowej,

Etap 3: Młot - Podczas konkurencji zawodnik ma za zadanie uderzeniami młota przesunąć na odległość 1,5 m obciążenie (72,5 kg) po wyznaczonym poziomym torze,

Etap 4: Slalom i podawanie wody - Zawodnik ma za zadanie pokonanie slalomu, następnie zawodnik podnosi napełnioną linię gaśniczą i ciągnie ją. W momencie gdy prądownica przekroczy drzwi wahadłowe, zawodnik może podać prąd wody w wyznaczony do strącenia cel,

Etap 5: Ewakuacja poszkodowanego - W tej konkurencji zawodnik ma za zadanie podniesienie i przeciągnięcie manekina (80 kg) tyłem na dystansie ok 30 m.

Wszystkie etapy zawodnicy wykonują w pełnym umundurowaniu bojowym z maską twarzową oraz aparatem ochrony dróg oddechowych.

Formuła Toughest Firefighter Alive - TFA składa się z 4 konkurencji:

Konkurencja 1 - polega na podłączeniu dwóch linii W-75 do autopompy, rozwinięciu dwóch linii W-75 (złożonych z 4 odcinków każda, zakończonych prądownicą WP 75), zwinięciu dwóch odcinków W 75 (osobno każdy, w pojedynczy krąg) i włożeniu ich do skrzynek.

Konkurencja 2 - polega na wykonaniu 100 uderzeń młotem wewnątrz specjalnej konstrukcji (stelaża), biegu z dwoma pojemnikami (ok. 15 kg) w tunelu, przeniesieniu manekina (ok. 70 kg) na dystansie 50 m, przejściu przez ścianę o wysokości 3 m.

Konkurencja 3 - polega na przystawieniu do ściany dwóch drabin o długości ok. 4,6 m, wniesieniu na II kondygnację dwóch pojemników (ok. 15 kg), wciągnięciu na III kondygnację odcinków bojowych (19 kg) przy pomocy liny, zejściu z dwoma pojemnikami z wieży, przykręceniu pyszczka do prądownicy PW 75.

Konkurencja 4 - polega na dobiegnięciu do wieży Ratuszowej z dwoma odcinkami bojowymi W 52 - około 400 m, wejście na wieżę Ratuszową - około 13 piętro.


Wszystkie konkurencje zawodnicy wykonują w umundurowaniu bojowym (ubranie specjalne typu NOMEX, obuwie specjalne do gaszenia pożarów, hełm do gaszenia pożarów strukturalnych, w konkurencjach 1, 3, 4 zawodnicy mają założony aparat ochrony dróg oddechowych. Konkurencje następują po sobie w odstępach 10 minutowych (im szybciej skończy się daną konkurencję tym dłużej się odpoczywa).


Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej reprezentowali: st. kpt. Kamil Piotrowski, kpt. Piotr Gonera, kdt Maciej Celuch, kdt Konrad Bomba, kdt Piotr Wziątek, kdt Niedźwiecki Bartosz.

W formule FCC najlepszy czas z drużyny CS PSP uzyskał: kdt Maciej Celuch – 2,08 zajmując 97 miejsce.

W formule TFA najlepszy czas z drużyny CS PSP uzyskał: kdt Piotr Wziątek – 9,02 zajmując 37 miejsce.


Pełne wyniki dostępne są na stronie: http://www.tfa-poland.pl/

Galeria zdjęć

Firefighter Combat Challenge, Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge, Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge, Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge, Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge, Toughest Firefighter Alive
Firefighter Combat Challenge, Toughest Firefighter Alive