Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. kpt. Marka Wojciechowskiego

1 lutego 2019 roku w wieku 43 lat zmarł nasz kolega kpt. Marek Wojciechowski. Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele parafialnym w Przyrowie przy ul. Częstochowskiej 1, dnia 5.02.2019 r. o godz. 14:00.

Kpt. Marek Wojciechowski służbę w Centralnej Szkole PSP rozpoczął 1 czerwca 1998 r. w Wydziale Działań Ratowniczo-Gaśniczych.

Był funkcjonariuszem sumiennym i zdyscyplinowanym, podnoszącym stale swoje kwalifikacje zawodowe.

Był odpowiedzialny za dowodzenie III zmianą służbową Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a tym samym za opiekę nad słuchaczami Szkoły pełniącymi służbę w podziale bojowym.

Sprawował opiekę i nadzór nad powierzonym mu sprzętem będącym na wyposażeniu Jednostki.

Wielokrotnie brał czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta i powiatu. Był wzorowym strażakiem, opanowanym podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Brał udział w wielu akcjach ratowniczo gaśniczych min.:

  • usuwaniu skutków przejścia trąby powietrznej w miejscowości Blachownia pow. częstochowski - sierpień 2008,
  • pożar kompleksu budynków gospodarczych w miejscowości Mokrzesz - listopad 2009,
  • długotrwałych działaniach ratowniczych na terenie gminy Janów i Olsztyn pow. częstochowski związane z usuwaniem skutków silnego oblodzenia drzew i linii energetycznych - styczeń 2010,
  • usuwaniu skutków powodzi na terenie miasta Częstochowy - czerwiec 2010,
  • usuwanie skutków powodzi na terenie powiatu sandomierskiego - czerwiec 2010,
  • wybuch gazu w budynku mieszkalnym w miejscowości Kłomnice - sierpień 2011.

Stale wykazywał duże zaangażowanie w zajęciach szkoleniowych i poligonowych jako instruktor zajęć praktycznych. W wykonywaniu zadań służbowych wyróżniał się dużą dbałością i zaangażowaniem.

W czasie realizowania ćwiczeń podziału bojowego oraz działań ratowniczych znaczną uwagę poświęcał zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze swoich obowiązków służbowych wywiązywał się w sposób odpowiedzialny wykazując dużą dyscyplinę służbową.

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


 Baza_wiedzy

 

FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin

 


 

 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk

 


 

 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego

 


 Czujka


  Pomoc