Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

W dniu 15 marca 2019 roku zakończone zostało szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie było zorganizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W pierwszej części szkolenia trwającej od 18.02 do 12.03.2019 r. uczestnicy przyswajali wiedzę teoretyczną przekazaną w formie elektronicznej, na platformie e-learningowej, natomiast w dniach 13-15.03.2019 r. uczestniczyli w zajęciach na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Zajęcia odbywały się w szkolnych laboratoriach oraz w salach wykładowych. Grupa odwiedziła również nowoczesną halę sportową, w której zapoznano się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz szkolną jednostkę ratowniczo – gaśniczą. W szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Zaświadczenia inspektora ochrony przeciwpożarowej wręczył Z-ca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Paweł Borówka.

Galeria zdjęć

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Additional information