Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Warsztaty metodyczno-tematyczne dla kandydatów na instruktorów ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym

W dniach 27-29 marca 2019 roku w na terenie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie z siedzibą w Pionkach, we współpracy z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne dla kandydatów na instruktorów ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym.

Organizacja zadania wynikała z planu sprawowania nadzoru dydaktycznego w ramach działalności wspomagającej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Szkoły:

 • bryg. Marek Poterek,
 • mł. bryg. Artur Ankowski,
 • st. kpt. Arkadiusz Omazda.

W ramach warsztatów zostały poruszone następujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne:

 • Ratownictwo chemiczne i ekologiczne realizowane przez ksrg. Treści kształcenia programu szkolenia podstawowego w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
 • Działania ratownicze. Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu ratownictwa chemicznego.
 • Techniki kontrolowania substancji niebezpiecznych. Propozycja stanowisk poligonowych w obszarze szkolenia.
 • Dekontaminacja.
 • Zagrożenia powodowane przez materiały niebezpieczne. Metodyka przygotowania pokazu w laboratorium.
 • Działania ratownicze - przeprowadzenie rozpoznania.
 • Środki ochrony indywidualnej.
 • Zagrożenia powodowane przez materiały niebezpieczne - promieniowanie jonizujące.
 • Urządzenia i techniki pomiarowe.
 • Metodyka przygotowania ćwiczeń i ćwiczenia z zakresu tematyki:
  - techniki kontrolowania substancji niebezpiecznych,
  - działania ratownicze,
  - dekontaminacja.
 • Przygotowanie materiałów dydaktycznych w obszarze szkolenia.

Celem warsztatów było przygotowanie kadry w zakresie organizacji i metodyki realizacji szkolenia ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym. Adresatami warsztatów byli wykładowcy, instruktorzy i specjaliści ze szkół i ośrodków szkolenia PSP . W warsztatach uczestniczyło łącznie 20 osób.

Galeria zdjęć

Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Warsztaty dla kandydatów na instruktorów ratownictwa chemicznego i ekologicznego