Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Epimilitaris 2019

W dniach 15-17 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Centralnej Szkoły PSP wzięli udział w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Epimilitaris 2019, która odbyła się pod hasłem: EPIDEMIOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO CBRN. NAUKA, INNOWACJE, IMPLIKACJE PRAKTYCZNE.

Konferencja zorganizowana została przy współudziale następujących instytucji:

 1. Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP,
 2. Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych,
 3. Wojskowa Akademia Techniczna,
 4. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Patronat honorowy Konferencji objął: p. Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem Konferencji była wymiana i poszerzenie wiedzy w zakresie epidemiologii oraz bezpieczeństwa CBRN w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia po użyciu czynników CBRN. Tematyka dotyczyła szerokiego zakresu działań podejmowanych w całym procesie reagowania na zagrożenie: przygotowania i profilaktyki, czynności w czasie zdarzenia, ale również po jego wystąpieniu.

Program obejmował następujące zagadnienia:

 • Epidemiologia chorób zakaźnych będących czynnikami broni biologicznej.
 • Epidemiologia chorób niezakaźnych zagrażających zdrowiu służb mundurowych.
 • Rozpoznanie zagrożenia użycia broni masowego rażenia (BMR). Monitoring zagrożeń, rozpoznanie środowiskowe, wywiad medyczny.
 • Identyfikacja czynników CBRN. Procedury, techniki, nowe technologie.
 • Postępowanie w rejonie skażonym. Forensic, triage, aspekty środowiskowe. Ratownictwo medyczne w rejonie skażenia. Ewakuacja medyczna z rejonu skażonego.
 • Szpital jako etap postępowania z pacjentem skażonym.
 • Przygotowania w zakresie bezpieczeństwa CBRN.
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową po zdarzeniu z użyciem czynników CBRN.
 • Przywracanie zdolności po działaniach hybrydowych (Resilience in Hybrid War).
 • Choroby zakaźne, a zagrożenia transgraniczne, szczepienia i procedury.
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie zdrowiem publicznym w warunkach zagrożenia, kryzysu i wojny.

Centralną Szkołę PSP reprezentowali: bryg. Marek Poterek, mł. bryg. Artur Ankowski, st. kpt. Piotr Ujma oraz kpt. Artur Wydra, który wygłosił referat ,,Metodyka szkoleń w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom CBRN realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”.

Galeria zdjęć

Międzynarodowa konferencji naukowa
Międzynarodowa konferencji naukowa
Międzynarodowa konferencji naukowa
Międzynarodowa konferencji naukowa
Międzynarodowa konferencji naukowa
Międzynarodowa konferencji naukowa
Międzynarodowa konferencji naukowa
Międzynarodowa konferencji naukowa

Additional information