Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień 2 Maja jest obchodzony w Polsce jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto państwowe zostało ustanowione w 2004 roku w celu propagowania wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

Flaga biało-czerwona, biały orzeł w koronie, hymn państwowy, to wywiedzione z dziejów i tradycji symbole naszego współczesnego Państwa – Ojczyzny, w której żyjemy, której duchowa przeszłość określiła tożsamość każdego Polaka.

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbył się uroczysty apel. Podczas uroczystości, przy akompaniamencie hymnu państwowego dokonano uroczystego podniesienia flagi na maszt oraz odbyła się uroczysta zmiana służby. W apelu uczestniczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek, jego zastępca - st. bryg. Paweł Borówka, dowódcy i obsady zmian Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, oficerowi dyżurni, kadeci oraz słuchacze szkoły.

Galeria zdjęć

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej