Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Dnia 17 maja 2019 r. o godz. 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Obchody rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości bryg. Marka Grabałowskiego złożony Zastępcy Komendanta Głównego PSP - st. bryg. Arkadiuszowi Biskupowi. W imieniu gości, Pani poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, przemawiająca do strażaków z trybuny honorowej podkreśliła, że zadania, które na co dzień stoją przed formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. Trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy, sprawnością intelektualną i fizyczną. Pani poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska zaznaczyła, że sukces, jaki odnosi Centralna Szkoła, jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski powstała nowoczesna Szkoła z perspektywami na przyszłość. Tegoroczne obchody Dnia Strażaka są szczególne, bo przypadają w roku 25-lecia istnienia Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Uroczystości były okazją do nagrodzenia strażaków oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego wyróżnieni zostali trzej funkcjonariusze CS PSP.

Komendant Szkoły mł. bryg. Piotr Placek poinformował, że gen. brygadier Leszek Suski - Komendant Główny PSP po raz kolejny w dowód uznania, dla wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przychylił się do wniosku o zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody za trud włożony w wykonywanie zadań służbowych oraz podniesienie efektywności i jakości pracy. Nagrodzonych zostało 28 pracowników cywilnych oraz 30 funkcjonariuszy CS PSP.

Awansowani na wyższe stopnie służbowe zostali:

BRYGADIERA

 • ANDRYSZKIEWICZ Dariusz
 • GAWROŃSKI Jacek
 • KONIECZNY Łukasz
 • PURGAL Zbigniew

STARSZEGO KAPITANA

 • KOŁBASIUK Magdalena
 • MALESZKO Janusz

KAPITANA

 • BASIAK Mariusz

ASPIRANTA SZTABOWEGO

 • NIEDZIELSKI Norbert

ASPIRANTA

 • BARASIŃSKI Adrian
 • CHACHULSKI Mateusz
 • HOLI Arkadiusz
 • MILEJSKI Paweł
 • POLAK Dariusz

STARSZEGO STRAŻAKA

 • AMBROŻY Przemysław
 • KOWALCZYK Przemysław
 • TUREK Paweł
 • WŁODARCZYK Ariel

Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Placek Piotr nadał wyższe stopnie służbowe starszego strażaka, wyróżniającym się kadetom Dziennego Studium Aspirantów PSP:

 • KOZIOŁ Dawid
 • WRZYSZCZ Grzegorz
 • DŁUGOSZ Adrian
 • DOBROWOLSKI Dominik
 • GRABIS Sebastian
 • ŁAPAJ Gabryjel
 • ZALEWSKI Mateusz

Pragniemy poinformować, że w dniu 4 maja 2019 r. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie pierwsze stopnie oficerskie otrzymali niżej wymienieni funkcjonariusze Centralnej Szkoły PSP:

 • BORAL Michał
 • LUBCZYK Wojciech
 • MINKINA Adam
 • WĘGRZYN Piotr


Centralna Szkoła PSP pozyskała średni samochód ratowniczo-gaśniczy typu GBA 3/16 z napędem terenowym 4x4. Uroczystego poświęcenia dokonał Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej ks. dr Andrzej PRZYBYLSKI wraz z obecnymi duchownymi. Samochód przekazano z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej jako uzupełnienie do normatywu z dnia 25 czerwca 2015 r., a będzie on wykorzystywany w realizacji procesu dydaktycznego słuchaczy Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Na koniec uroczystości z okazji 25-lecia Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie przed budynkiem dydaktyczno-hotelowym został posadzony pamiątkowy dąb.

Komendant Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Piotr Placek wraz ze swoim Zastępcą st. bryg. Pawłem Borówką, dziękują wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom, którzy przyczynili się do organizacji uroczystego Dnia Strażaka.

Podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka zaszczycili nas swoją obecnością:

 • Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan st. bryg. Arkadiusz BISKUP
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga WIŚNIEWSKA
 • W imieniu Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidii Burzyńskiej Pani Kamil TARASEK
 • W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Szymona Giżyńskiego Pani Dominika SZAJNOGA
 • W imieniu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mariusza Trepki Pani Andżelika PSONKA
 • Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Ryszard MAJER
 • Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Artur WARZOCHA
 • Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Ks. dr. Andrzej PRZYBYLSKI
 • Podprzeor Jasnej Góry Ojciec Jan POTERALSKI
 • Zastępca Dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Ksiądz Paweł DZIERZKOWSKI
 • Proboszcz Parafii pw Najświętszego Serca Jezusowego Ksiądz Grzegorz SOCHACKI
 • Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie Ksiądz Grzegorz SZUMERA
 • Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula BAUER
 • Drugi Wicewojewoda Śląski Pan Robert MAGDZIARZ
 • Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan st. bryg. Adam WILK
 • Komendant Miejski PSP w Częstochowie Pan st. bryg. Jarosław PIOTROWSKI
 • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie Pan st. kpt. mgr inż. Tomasz BĄK
 • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie Pan mł. bryg. mgr inż. Paweł FROCH
 • Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu Pan bryg. Janusz BULA
 • Komendant Powiatowy PSP w Będzinie Pan st. kpt. Arkadiusz SPERA
 • Komendant Miejski PSP w Sosnowcu Pan mł. bryg. Radosław LENDOR
 • Komendant Miejski PSP w Dąbrowie Górniczej Pan st. kpt. Zbigniew GNACIK
 • Zastępca Komendanta Miejski Policji w Częstochowie Pani nadkom. Grażyna DUDEK
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Pan st. bryg. dr inż. Jan KOŁDEJ
 • Komendant Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy Pan st. bryg. Jacek ANTOS
 • Starszy Oficer Sekretariatu Technicznego Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej OPCW Pan Justo Quintero MENDEZ
 • Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie Pan ppłk Adrian Klimek
 • Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pan płk SG Marek KOCH
 • Szef Sztabu 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej Pan ppłk Sławomir MACHNIEWICZ
 • Starosta Powiatu Częstochowskiego Pan Krzysztof SMELA
 • p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy Pan Paweł ZASĘPA
 • Kierownik działu ochrony Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Pan kpt. Paweł CZECHOWSKI
 • Prorektor UJD ds. Studenckich Pani dr hab. prof. UJD Grażyna RYGAŁ
 • Przewodniczący Świętokrzyskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Pan Krzysztof ANDURA
 • Przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pan Jacek STRĄCZYŃSKI
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pani Dorota KACZMAREK
 • Państwowy Inspektor Sanitarny MSW na obszarze województwa śląskiego Pani Elżbieta KIERA
 • Prezes Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Pan Krzysztof ZBROJKIEWICZ

 

List Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego

List Sekretarza Stanu w MSWiA

Życzenia Prezydenta Miasta Częstochowy

Życzenia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Życzenia Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidii Burzyńskiej

Życzenia Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mariusza Trepki

List Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Marka Fałdowskiego

List Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer

Życzenia Komendanta Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy

Życzenia Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

Życzenia Dowódcy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

List Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu

Życzenia Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Górniczej

Życzenia Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie

List Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie

Życzenia Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu

Życzenia Komendanta Powiatowego PSP w Sosnowcu

Życzenia Komendanta Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Życzenia Komendanta Szkoły Policji w Katowicach


List Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie


Życzenia Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej

Galeria zdjęć

Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP

 

 

 

Additional information