Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi

W dniu 30 maja 2019 r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej z inicjatywy mł. bryg. Konrada Ujmy oraz mł. kpt. Adama Minkiny przeprowadzono akcję poboru krwi zorganizowaną przez Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi, działający na terenie CS PSP.

Była to druga akcja przeprowadzona w bieżącym roku. W jej udział zaangażowali się nie tylko kadeci z I i II kompanii, ale również kursanci szkolenia podstawowego oraz kadra Szkoły. Dzięki tak licznemu zainteresowaniu dokonano 51 oddań krwi pełnej, co stanowi 23,4 litra. W naszych planach na ten rok jest zorganizowanie przynajmniej kilku tego typu akcji, które będą miały na celu propagowanie idei niesienia pomocy nie tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, ale również w szeroko rozumianych inicjatywach, takich jak ta dzisiejsza.

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne podziękowania i zapraszamy do cyklicznej pomocy.

Pamiętaj, Twoja krew może uratować komuś życie!

Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak w ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie. W zależności od uprawnienia dotyczą one honorowych dawców krwi lub dawców z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

,,Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata”- mówił Jan Paweł II.

W imieniu Szkolnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi i Komendanta Centralnej Szkoły wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję krwiodawstwa, pragniemy złożyć słowa podziękowania i wdzięczności za oddaną krew oraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych akcjach, jakie odbędą się w 2019 roku.

 

Additional information