Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


 

 

Pokazy ratownictwa

W dniu 18 sierpnia 2019 roku na terenie Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, w ramach prewencji społecznej, odbyły się pokazy ratownictwa.

Pokazy zorganizowane zostały przez:

  • Komendę Powiatową PSP w Myszkowie,
  • Centralną Szkołę PSP w Częstochowie,
  • OSP Żarki.

Strażacy przygotowali pokaz akcji ratowniczej polegający na symulacji wypadku drogowego, uwolnienie osoby poszkodowanej z wnętrza pojazdu oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Zgromadzonym licznie widzom podejmowane przez strażaków działania wyjaśniali: st. kpt. Mariusz Szczepański - Dowódca JRG w Myszkowie, mł. bryg. Piotr Placek - Komendant CS PSP oraz kpt. Mariusz Basiak - Wykładowca CS PSP.

Po pokazie osoby zainteresowane pod czujnym okiem strażaków z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, mogły w praktyce przećwiczyć wykonywanie podstawowych czynności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - w tym prowadzenia RKO na specjalnie do tego celu przygotowanych fantomach oraz ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej. Dodatkowo strażacy zaprezentowali sprzęt pożarniczy znajdujący się na samochodach oraz wyposażenie osobiste każdego strażaka.

Spotkanie miało na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dorosłych i dzieci, w tym niesienia pomocy osobom poszkodowanych, rozpowszechnienie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz właściwego postępowania w sytuacji zauważenia zagrożenia dla życia i zdrowia.

Galeria zdjęć

Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa
Pokazy ratownictwa

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻCzujka


#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


  Pomoc