Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi

W dniu 26 września 2019 r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej z inicjatywy mł. kpt. Adama Minkiny przeprowadzono akcję poboru krwi zorganizowaną przez Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi, działający na terenie CS PSP.

Była to już kolejna akcja przeprowadzona w bieżącym roku. W jej udział zaangażowali się nie tylko kadeci z I i II kompanii, ale również kursanci szkolenia podstawowego oraz kadra Szkoły. Dzięki tak licznemu zainteresowaniu dokonano 49 oddań krwi pełnej, co stanowi 22,05 litra.

W naszych planach na ten rok jest zorganizowanie przynajmniej kilku tego typu akcji, które będą miały na celu propagowanie idei niesienia pomocy nie tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, ale również w szeroko rozumianych inicjatywach, takich jak ta dzisiejsza. Podstawowym celem działania Klubu HDK jest dążenie do zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb ówczesnej medycyny ratunkowej. Założenie to doskonale wpisuje się w etos ratownika, gotowego pomagać potrzebującym. W imieniu Szkolnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję krwiodawstwa, pragniemy złożyć słowa podziękowania i wdzięczności za oddaną krew oraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych akcjach.

Pamiętaj, Twoja krew może uratować komuś życie! Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak w ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie. W zależności od uprawnienia dotyczą one honorowych dawców krwi lub dawców z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. ,,Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich krajach świata”- mówił Jan Paweł II.

W imieniu Szkolnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi i Komendanta Centralnej Szkoły wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję krwiodawstwa, pragniemy złożyć słowa podziękowania i wdzięczności za oddaną krew oraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych akcjach, jakie odbędą się w 2019 roku.

Galeria zdjęć

Szkolny Klub HDK
Szkolny Klub HDK
Szkolny Klub HDK
Szkolny Klub HDK

Additional information