Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Uroczystość ślubowania słuchaczy XXIII turnusu Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

W dniu 11 października 2019 roku o godzinie 12:00 na Placu im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA słuchaczy XXIII turnusu Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i obchodów XXV-lecia istnienia Centralnej Szkoły PSP, która to 21 października 1994 roku została powołana do życia Zarządzeniem nr 59/94 przez ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych.

Uroczystości były poprzedzone Mszą Świętą na Jasnej Górze w intencji kadetów i ich rodzin, w której udział wzięła kadra Szkoły, ślubujący, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi słuchaczy. Mszy św. w Bazylice na Jasnej Górze przewodniczył w asyście kapelanów PSP biskup pomocniczy arch. częstochowskiej Ks. Andrzej Przybylski. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pododdziałów z Jasnej Góry na centralny plac Częstochowy, gdzie odbyła się uroczystość.
Na wstępie dowódca uroczystości bryg. Marek Grabałowski złożył meldunek Panu nadbryg. Markowi Jasińskiemu Zastępcy Komendanta Głównego PSP.
Do uroczystej przysięgi przystąpiło 94 słuchaczy w tym dwie kobiety. Po złożeniu Ślubowania wszyscy zostali przyjęci w poczet kadetów Centralnej Szkoły PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy służby kandydackiej Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek przemawiając do Ślubujących strażaków mówił m.in.: " … Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi,  zgodnie z mottem Bogu na chwałę ludziom na pożytek". Ślubowanie na sztandar Szkoły ma szczególne znaczenie dla Was i waszych rodzin, które swoją obecnością nadają jej szczególną rangę. Pragnę, aby słowa składanego dzisiaj Ślubowania zapadły Wam głęboko w pamięć i w serca. Musicie mieć świadomość, że bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy".
Zadania, które na co dzień stoją przed formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach akcji ratowniczych.
W trudnych i odpowiedzialnych akcjach mogą brać udział jedynie strażacy o odpowiednim poziomie wiedzy i sprawności fizycznej. Dlatego od kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wymaga się spełnienia szeregu kryteriów, między innymi: dobrego przygotowania z przedmiotów ścisłych, znakomitej sprawności fizycznej oraz odpowiednich predyspozycji.

Składający Ślubowanie spełnili te wymagania. Przeszli niespełna dwumiesięczne przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trudnych polowych warunkach, z dyscypliną służby wewnętrznej.
Okres przygotowawczy to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię przyszłych strażaków. Egzamin ten zdali celująco. Złożenie przysięgi jest momentem szczególnym, składa się ślubowanie pewnym wartościom – przed Komendantem, na sztandar Szkoły, w obecności władz i najbliższych. Od tego dnia, nowo zaprzysiężeni strażacy będą zobowiązani do postępowania w swoim życiu zgodnie ze słowami wypowiedzianej roty.
Niewiele jest zawodów, gdzie składana jest przysięga. Wypowiada się między innymi słowa „...... być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia .....” - to słowa, które zobowiązują.

Podczas uroczystości niżej wymienieni strażacy zostali wyróżnieni:

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

 • st. bryg. Tomasz Siemiętowski
 • st. bryg. Tomasz Zasępa

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

 • mł. bryg. Konrad Jóźwiak
 • mł. bryg. Artur Szerszeń
 • asp. sztab. Rafał Zięba

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

 • st. kpt. Piotr Ujma
 • asp. Michał Bogusz
 • asp. Sławomir Kasprzyk

Za szczególne osiągnięcia dla oświaty i wychowania Minister Edukacji Narodowej wyróżnił medalem Komisji Edukacji Narodowej niżej wymienionych:

 • bryg. Żuczek Robert
 • mł. bryg. Artur Ankowski

Podczas uroczystości Ślubowania Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan nadbryg. Marek Jasiński symbolicznie przekazał kluczyki od nowego samochodu ratowniczego, który będzie kolejnym pojazdem wykorzystywanym w procesie dydaktycznym przez adeptów pożarnictwa.
W trakcie uroczystości zaproszeni goście w swoich przemówieniach gratulowali ślubującym oraz ich rodzinom. Zostały odczytane również listy gratulacyjne m. in.: Pana Jarosław Zielińskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana generała brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego PSP oraz Pani Jadwigi Wiśniewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Po uroczystym Ślubowaniu błogosławieństwa kadetom udzielił ks. st. bryg. dr Jan Krynicki. Na zakończenie uroczystości ulicami Częstochowy odbyła się defilada pododdziałów szkolnych, pojazdów i samochodów ratowniczych. Całą uroczystość i defiladę uświetniła gra Orkiestry Dętej Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach na czele z kapelmistrzem asp. sztab. Waldemarem Skotarskim.

Po Ślubowaniu miało miejsce jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie, a mianowicie odsłonięcie tablicy pamiątkowej 7 Pułku Artylerii Lekkiej Wojska Polskiego, która w latach 1919 – 1939 stacjonowała w koszarach na Stradomiu, tu gdzie obecnie znajduje się Centralna Szkoła PSP. Pan Adam Kurus z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, wygłosił prelekcję dotyczącą 7 Dywizji Piechoty w bitwach kampanii obronnej po 1 września 1939 r. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: Zastępca Komendanta Głównego PSP, Z-ca Komendanta WKU w Częstochowie oraz Komendant Centralnej Szkoły.

Ślubowanie zaszczycili swoją obecnością:

 • Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan nadbryg. Marek Jasiński
 • Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidia Burzyńska
 • Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mariusz Trepka
 • Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Ryszard Majer
 • Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Artur Warzocha
 • II Wice Wojewoda Śląski Pan Robert Magdziarz
 • W imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty - Dyrektor delegatury w Częstochowie Pani Alicja Janowska
 • Krajowy Kapelan Strażaków Ks. st. bryg. dr Jan Krynicki
 • Kapelan Ewangelicko Augsburski Strażaków Ks. mł. bryg. Adam Glajcar
 • Kapelan Archidiecezji Przemyskiej Ks. Henryk Psonka
 • Proboszcz Parafii pw Najświętszego Serca Jezusowego Ks. Grzegorz Sochacki
 • Śląski Kapelan Strażaków Ks. Michał Palowski
 • Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie Ks. Grzegorz Szumera
 • Administrator Klasztoru Jasnej Góry Ojciec Czesław Brud
 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Jacek Kleszczewski
 • Opolski Komendant Wojewódzki PSP Pan st. bryg. Krzysztof Kędryk
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Pan st. kpt. Marek Chwała
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Pan st. bryg. Jan Kołdej
 • Komendant Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy Pan st. bryg. Jacek Antos
 • Komendant Miejski PSP w Częstochowie Pan st. bryg. Jarosław Piotrowski
 • Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie Pan bryg. Sergiusz Wiśniewski
 • Komendant Miejski PSP w Gliwicach Pan st. bryg. Roman Klecha
 • Komendant Powiatowy PSP w Kłobucku Pan bryg. Robert Ladra
 • Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu Pan bryg. Artur Łągiewka
 • Komendant Powiatowy PSP w Tarnowskich Górach Pan bryg. Piotr Krężel
 • Komendant Powiatowy PSP w Będzinie Pan st. kpt. Arkadiusz Spera
 • Komendant Miejski PSP w Sosnowcu Pan bryg. Radosław Lendor
 • Komendant Miejski PSP w Jastrzębiu Zdroju Pan bryg. Wojciech Piechaczek
 • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej Pan bryg. Andrzej Płóciniczak
 • Komendant Miejski Policji w Częstochowie Pan insp. Dariusz Atłasik
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie Pan ml. insp. Michał Strzelecki
 • W imieniu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu Pan bryg. Jerzy Ciężki
 • W imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego Pan bryg. Piotr Stępień
 • Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie Pan mł. insp. Dariusz Kondas
 • Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie Pan mjr Paweł Kowalczyk
 • W imieniu Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pan mjr SG Zygmunt Lubik
 • Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli Szkoły Policji w Katowicach Pan nadkom. Mariusz Milowski
 • Szef Sztabu 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej Pan ppłk Sławomir Machniewicz
 • Komendant wojskowej straży Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu Pan chorąży Dawid Burzyk
 • Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Pan prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki
 • Prorektor Akademii Polonijnej w Częstochowie Pani prof. dr Paulina Winiarska
 • Prorektor ds. nauczania Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie Pan prof. dr hab. Inż. Tomasz Popławski
 • Prodziekan ds. programowo - organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Pan dr inż. Marcin Zawada
 • W imieniu Prezydent miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Pan Rafał Kusal
 • W imieniu Starosty Powiatu Częstochowskiego - Główny specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Pani Anetta Ujma
 • Burmistrz Miasta i Gminy Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka
 • Przewodniczący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Pan Damian Kochoń
 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pani Dorota Kaczmarek
 • Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Pan Adam Kurus
 • W imieniu Kierownika Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE Jaworzno Pani Katarzyna Wyrwas
 • Redaktor Naczelna Gazety Częstochowskiej Pani Urszula Giżyńska

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie Pan mł. bryg. mgr Piotr Placek w raz z zastępcą Panem st. bryg. mgr inż. Pawłem Borówką składają serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na uroczystości Gościom oraz rodzicom i przyjaciołom ślubujących. Podziękowania kierowane są również do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Szkoły za przygotowanie i organizację całej uroczystości Ślubowania i obchodów 25-lecia Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

 

 

Galeria zdjęć

Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.
Uroczystość Ślubowania 2019 r.

Additional information