Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Profilaktyka uzależnień

W dniu 17 października 2019 roku w CS PSP odbyły się zajęcia edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z zażywaniem i posiadaniem środków psychoaktywnych.

Zajęcia zorganizowane zostały przez psychologa szkolnego oraz Wydział Kompanii Szkolnych i Zabezpieczania Obiektów CS PSP. Spotkanie prowadziła specjalistka ds. uzależnień z Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

Zajęcia skierowane były do XXIII turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz pracowników szkoły. Omówiono kwestie m.in. zagrożeń, jakie niesie ze sobą ich zażywanie, a także, na co zwrócić uwagę i jak powinien zachować się strażak w sytuacji, kiedy ma do czynienia z osobą po spożyciu środków odurzających. Zaprezentowano również formy pomocy, leczenia i wsparcia na terenie województwa śląskiego.

Galeria zdjęć

Profilaktyka uzależnień
Profilaktyka uzależnień
Profilaktyka uzależnień
Profilaktyka uzależnień
Profilaktyka uzależnień

Additional information