Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniach od 14 do 18 października br., w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się szkolenie metodyczne dla 12 kandydatów z terenu województwa śląskiego na instruktorów ogniowych w zakresie podstawowym z gaszenia pożarów wewnętrznych.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Centralną Szkołę PSP w Częstochowie we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia KW PSP w Katowicach. Obejmowało ono tematykę zawartą w „Programie szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych” zatwierdzonym 03 grudnia 2015 r. przez Komendanta Głównego PSP. Kadrę instruktorską prowadzącą szkolenie i wspomagającą jego organizację stanowili instruktorzy ogniowi z Centralnej Szkoły PSP oraz wyznaczeni przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

W ramach szkolenia poruszono następujące zagadnienia:

  1. Zasady BHP podczas działań. Zagrożenia występujące podczas gaszenia pożarów. Środki ochrony indywidualnej oraz wyposażenie strażaka.
  2. Pożar wewnętrzny i jego rozwój. Piroliza drewna, modele domków do pokazu rozwoju pożaru: „mały domek”, „stosik drewniany”, „mały domek z daszkiem”, „duży domek”. Pokaz granic wybuchowości/palności z wykorzystaniem tzw. „akwarium Giselssona”. Ćwiczenie w komorze ogniowej – pokaz zjawisk pożarowych.
  3. Rozpoznanie pożaru metodą BE-SAHF. Rozpoznanie warunków pożarowych. Ocena sytuacji pożarowej oraz wybór techniki działania w oparciu wyniki rozpoznania i analizę bieżącej sytuacji.
  4. Techniki operowania prądami gaśniczymi. Mechanizm gaśniczy wody. Współpraca w rocie, zachowanie przy drzwiach.
  5. Taktyka działań gaśniczych. Ćwiczenie w komorze ogniowej – natarcie na pożar w wersji podstawowej i rozszerzonej. Ćwiczenie w komorze ogniowej – natarcie na pożar z przeszukaniem. Ćwiczenie w komorze ogniowej – natarcie na pożar z wymianą gazową (wentylacja sekwencyjna).
  6. Sposoby i metody organizacji oraz realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych.

Zajęcia praktyczne odbywały się na terenie poligonu szkolnego w modułowym, wielofunkcyjnym trenażerze ratowniczym, w części ogniowej, jak i taktycznej. Kandydaci na instruktorów mieli okazję do doskonalenia umiejętności praktycznych z zakresu m.in. technik operowania prądami gaśniczymi, prowadzenia i zabezpieczania linii gaśniczych, postępowania podczas otwierania drzwi w budynku objętym pożarem, współpracę w rocie i przemieszczanie się w pomieszczeniach zadymionych, zasady przeszukiwania pomieszczeń (np. z użyciem kamery termowizyjnej, z wykorzystaniem linii gaśniczej, bez linii gaśniczej z wykorzystaniem np. wielofunkcyjnej pętli ratowniczej i autorolki lub bez dodatkowych przyrządów), sposoby prowadzenia wentylacji taktycznej z wykorzystaniem wentylacji naturalnej i wymuszonej (np. z użyciem wentylatorów i kurtyny dymowej). W trakcie trwania warsztatów zwracano uwagę przyszłym instruktorom na charakterystykę zagrożeń dla strażaków wynikających z pożaru, tj. przegrzanie, odwodnienie, toksyczność dymu, ograniczona widzialność itp.

Na zakończenie szkolenia Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek w obecności Zastępcy Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Mariusza Przygody, wręczył uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i pogratulował nabycia kwalifikacji instruktora ogniowego w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. Jednocześnie, skierował do instruktorów prowadzących szkolenie wyrazy podziękowania za duże zaangażowanie i doskonałą współpracę.

Informację sporządził: mł. bryg. dr inż. Damian Saleta, Wydział Nauczania, CS PSP w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych

Additional information