Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UWAGA!

Informujemy, że są już dostępne terminy na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok 2020.

Szczegóły w zakładce: Szkolenia PPOŻ

ZAPRASZAMY!

 


Szkolenie dla kandydatów na instruktorów ogniowych z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniach od 14 do 18 października br., w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się szkolenie metodyczne dla 12 kandydatów z terenu województwa śląskiego na instruktorów ogniowych w zakresie podstawowym z gaszenia pożarów wewnętrznych.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Centralną Szkołę PSP w Częstochowie we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia KW PSP w Katowicach. Obejmowało ono tematykę zawartą w „Programie szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych” zatwierdzonym 03 grudnia 2015 r. przez Komendanta Głównego PSP. Kadrę instruktorską prowadzącą szkolenie i wspomagającą jego organizację stanowili instruktorzy ogniowi z Centralnej Szkoły PSP oraz wyznaczeni przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach.

W ramach szkolenia poruszono następujące zagadnienia:

  1. Zasady BHP podczas działań. Zagrożenia występujące podczas gaszenia pożarów. Środki ochrony indywidualnej oraz wyposażenie strażaka.
  2. Pożar wewnętrzny i jego rozwój. Piroliza drewna, modele domków do pokazu rozwoju pożaru: „mały domek”, „stosik drewniany”, „mały domek z daszkiem”, „duży domek”. Pokaz granic wybuchowości/palności z wykorzystaniem tzw. „akwarium Giselssona”. Ćwiczenie w komorze ogniowej – pokaz zjawisk pożarowych.
  3. Rozpoznanie pożaru metodą BE-SAHF. Rozpoznanie warunków pożarowych. Ocena sytuacji pożarowej oraz wybór techniki działania w oparciu wyniki rozpoznania i analizę bieżącej sytuacji.
  4. Techniki operowania prądami gaśniczymi. Mechanizm gaśniczy wody. Współpraca w rocie, zachowanie przy drzwiach.
  5. Taktyka działań gaśniczych. Ćwiczenie w komorze ogniowej – natarcie na pożar w wersji podstawowej i rozszerzonej. Ćwiczenie w komorze ogniowej – natarcie na pożar z przeszukaniem. Ćwiczenie w komorze ogniowej – natarcie na pożar z wymianą gazową (wentylacja sekwencyjna).
  6. Sposoby i metody organizacji oraz realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych.

Zajęcia praktyczne odbywały się na terenie poligonu szkolnego w modułowym, wielofunkcyjnym trenażerze ratowniczym, w części ogniowej, jak i taktycznej. Kandydaci na instruktorów mieli okazję do doskonalenia umiejętności praktycznych z zakresu m.in. technik operowania prądami gaśniczymi, prowadzenia i zabezpieczania linii gaśniczych, postępowania podczas otwierania drzwi w budynku objętym pożarem, współpracę w rocie i przemieszczanie się w pomieszczeniach zadymionych, zasady przeszukiwania pomieszczeń (np. z użyciem kamery termowizyjnej, z wykorzystaniem linii gaśniczej, bez linii gaśniczej z wykorzystaniem np. wielofunkcyjnej pętli ratowniczej i autorolki lub bez dodatkowych przyrządów), sposoby prowadzenia wentylacji taktycznej z wykorzystaniem wentylacji naturalnej i wymuszonej (np. z użyciem wentylatorów i kurtyny dymowej). W trakcie trwania warsztatów zwracano uwagę przyszłym instruktorom na charakterystykę zagrożeń dla strażaków wynikających z pożaru, tj. przegrzanie, odwodnienie, toksyczność dymu, ograniczona widzialność itp.

Na zakończenie szkolenia Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek w obecności Zastępcy Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Mariusza Przygody, wręczył uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i pogratulował nabycia kwalifikacji instruktora ogniowego w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. Jednocześnie, skierował do instruktorów prowadzących szkolenie wyrazy podziękowania za duże zaangażowanie i doskonałą współpracę.

Informację sporządził: mł. bryg. dr inż. Damian Saleta, Wydział Nauczania, CS PSP w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Additional information