Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie pn. ,,Zastosowanie platformy interwencyjnej SAFEDAM w działaniach ratowniczych podczas zagrożeń powodziowych”

W dniach 25-26 października 2019 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się pierwsze szkolenie pn. ,,Zastosowanie platformy interwencyjnej SAFEDAM w działaniach ratowniczych podczas zagrożeń powodziowych”.

Realizacja wynikała z udziału Centralnej Szkoły w konsorcjum w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami”.

Celem projektu jest utworzenie narzędzia umożliwiającego zarządzanie ochroną przeciwpowodziową poprzez monitorowanie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, gromadzenie i automatyczną analizę danych oraz ich wizualizację dla służb hydrologicznych i podmiotów ratowniczych.

Wykłady i ćwiczenia realizowane przez przedstawicieli konsorcjum dotyczyły:

  • możliwości systemu do wsparcia procesu decyzyjnego podczas powodzi,
  • metodyki pozyskiwania danych z platformy UAV,
  • przetwarzania danych uzyskanych w terenie,
  • tworzenia dokumentacji działań ratowniczych,
  • wykorzystania platform UAV w warunkach terenowych.

W szkoleniu udział brali funkcjonariusze z KW PSP w Katowicach, KW PSP w Białymstoku, KP PSP w Myszkowie, Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy oraz z CS PSP w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM
Szkolenie - platforma interwencyjna SAFEDAM

Additional information