Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego

W dniu 29 listopada 2019 roku zakończyło się szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowane w dniach 18.11.-29.11.2019 r.

Niniejsze szkolenie skierowane jest dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i ma na celu przygotowanie ich do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego podczas zdarzeń z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych.

Kształcenie w czasie dwutygodniowego kursu miało przede wszystkim charakter praktyczny. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz specjalistów z jednostek chemicznych PSP z województwa śląskiego. W szkoleniu udział wzięło 20 strażaków  z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Gliwic, Częstochowy, Bielsko-Białej oraz Katowic. Na zakończenie uczestnicy szkolenia po pozytywnie zaliczonym egzaminie otrzymali zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.

Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył Naczelnik Wydziału Nauczania bryg. Marek Poterek w obecności: mł. bryg. Damiana Hajdasa - Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej, kpt. Tomasza Michalika - przedstawiciela Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach, kpt. Piotra Kokota instruktora, opiekuna grupy z Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach oraz przedstawicieli Wydziału Nauczania CS PSP: bryg. Mariusza Przygody oraz mł. bryg. Artura Ankowskiego.

Galeria zdjęć

Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Additional information