Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UWAGA!

Informujemy, że są już dostępne terminy na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok 2020.

Szczegóły w zakładce: Szkolenia PPOŻ

ZAPRASZAMY!

 


Szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym

W dniach 17-18 grudnia 2019 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przeprowadzono szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze uprawnieni do realizacji powyższych zadań z województwa śląskiego. Szkolenie przeprowadzone zostało w formie bloków zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Część teoretyczna ukierunkowana była na omawianie zagadnień formalno-prawnych dotyczących kierowania działaniami ratowniczymi, zagadnień związanych ze współpracą służb i podmiotów współdziałających na miejscu zdarzenia oraz organizację pracy sztabu akcji. Cześć praktyczna szkolenia przeprowadzona została w formie gry sztabowej, podczas której uczestnicy szkolenia podzieleni zespoły realizowali działanie ratownicze. Podczas szkolenia omówiono także możliwości wykorzystania dronów w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz przeprowadzono ćwiczenia medialne przed kamerą telewizyjną.

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Z-ca Komendanta Centralnej Szkoły PSP st. bryg. Paweł Borówka w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania CS PSP bryg. Marka Poterka.

Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Galeria zdjęć

Additional information