Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

UWAGA!

Informujemy, że są już dostępne terminy na szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej na rok 2020.

Szczegóły w zakładce: Szkolenia PPOŻ

ZAPRASZAMY!

 


Narada służbowa ośrodków szkolenia Komend Wojewódzkich PSP

W dniach 9 i 10 stycznia 2020 r. w Centralnej Szkole PSP odbyła się narada służbowa dla sześciu podległym pod względem nadzoru dydaktycznego, Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, ośrodków szkolenia Komend Wojewódzkich PSP

tj. dla:

 1. Ośrodka Szkolenia w Warszawie KW PSP w Warszawie,
 2. Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie,
 3. Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łodzi z siedzibą w Sieradzu,
 4. Ośrodka Szkolenia KW PSP w Opolu,
 5. Ośrodka Szkolenia KW PSP w Katowicach,
 6. Ośrodka Szkolenia KW PSP we Wrocławiu z siedzibą w Miliczu.

W naradzie uczestniczyli naczelnicy Ośrodków Szkolenia wraz z zastępcami. Podczas narady, omawiano zagadnienia dotyczące:

 • podsumowania działalności dydaktycznej za 2019 r.,
 • przeprowadzonych wizytacji w ośrodkach szkolenia w 2019 r.,
 • planu Pracy Dydaktycznej na 2020 rok, jako narzędzie wspomagające funkcjonowania ośrodków szkolenia,
 • realizacji szkoleń w 2020 r. przez ośrodki,
 • zasad prowadzenia dokumentacji szkoleniowej w prowadzonych szkoleniach,
 • realizacji szkoleń na podstawie programów zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP,
 • realizacji działalności wspomagającej jako elementu doskonalenia zawodowego w 2020 r.
 • zasad organizacji nadzoru dydaktycznego.

Galeria zdjęć

Additional information