Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Anny Paluch

W dniu 27 sierpnia odbyło się uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Anny Paluch, pracownika Wydziału Nauczania w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

Na pożegnalnym spotkaniu byli obecni Komendanci Centralnej Szkoły PSP bryg. Piotr Placek oraz mł. bryg. Damian Hajdas, naczelnicy wydziałów oraz koleżanki i koledzy z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Złożono serdeczne słowa uznania i podziękowania za wieloletnią, zaangażowaną pracę na rzecz Centralnej Szkoły. Nasza koleżanka była sumienną i wzorową pracownicą.

Pragniemy podziękować za lata współpracy, poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony w rozwój Centralnej Szkoły. Jednocześnie żywimy przekonanie, że pomimo przejścia na zasłużoną emeryturę, Pani Ania będzie miło wspominać wspólnie przeżyte chwile. To był zaszczyt pracować wspólnie z Panią. Zachowując w pamięci miłe wspomnienia, życzymy dobrego zdrowia, sukcesów w podejmowanych przedsięwzięciach oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Pani Anna Paluch pracę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła 01.06.1994 roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Częstochowie na stanowisku technika w wydziale kwatermistrzowskim. Następnie z dniem 1 stycznia 1999 roku podjęła pracę w Ośrodku Szkolenia PSP w Częstochowie na stanowisku starszego inspektora. W tym czasie była odpowiedzialna za prowadzenie spraw organizacyjno-kadrowych ośrodka i obsługę sekretariatu Komendanta ośrodka.

Pracę w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęła z dniem 1 stycznia 2000 roku w Wydziale Nauczania. Podczas pracy wykazywała się dużym zaangażowaniem w wykonywaniu nałożonych obowiązków i zadań. Była pracownikiem bardzo sumiennym, dokładnym w przejrzystym i czytelnym prowadzeniu dokumentów, a także osobą komunikatywną o wysokiej kulturze osobistej. Zawsze dokładna, odznaczająca się dbałością o szczegóły w wykonywanej pracy, starannością w powierzonych obowiązkach służbowych. Poza zakresem swoich obowiązków służbowych aktywnie uczestniczyła w organizacji uroczystości organizowanych w CS PSP.

Pani Aniu
Dziękujemy za wszystko, co Pani zrobiła, dla Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.
Koleżanki i Koledzy z Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Anny Paluch
Uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Anny Paluch
Uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Anny Paluch
Uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Anny Paluch
Uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Anny Paluch
Uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Anny Paluch
Uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Anny Paluch
Uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Anny Paluch
Uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Anny Paluch
Uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pani Anny Paluch

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc