Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

 UWAGA!

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem COVID-19 Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej
podjął decyzję, iż wszystkie szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zaplanowane do końca 2020 roku,
realizowane będą wyłącznie w formie zdalnej.


Uwaga dot. SZKOLENIA DLA RZECZOZNAWCÓW

Z uwagi na wystąpienie problemów technicznych, wynikających z awarii powstałej na serwerach usługodawcy - szkolenie dla rzeczoznawców zostaje przełożone na inny termin. O nowym terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w osobnej korespondencji.


 

Odbył się egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa "Wykonywanie działań ratowniczych"

W dniach 17-29 sierpnia 2020 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie przeprowadzana była część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa w zakresie kwalifikacji BPO.03/MS.20 "Wykonywanie działań ratowniczych".

Egzamin w formie wykonania, przeprowadzany był na poligonie szkolnym. Do egzaminu przystąpiło 94 kadetów Dziennego Studium Aspirantów PSP Turnus XXIII oraz 176 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego nr 15-2019.

Egzaminy odbywały się w szczególnych warunkach wynikających z ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną w kraju i koniecznością zachowania wyjątkowych zasad bezpieczeństwa. Organizacja tegorocznych egzaminów była wielkim wyzwaniem zarówno dla zdających, jak i dla kadry Centralnej Szkoły. Zachowanie reżimu sanitarnego, wdrożenie nowych zasad i procedur wymagało ogromnego zaangażowania pracowników całej Szkoły.

Wszystkim osobom zdającym egzamin serdecznie dziękujemy za zrozumienie i zdyscyplinowanie podczas egzaminów. Żywimy przekonanie, że dobrze przygotowani do egzaminów wkrótce otrzymacie Państwo pozytywne wyniki egzaminów.

Galeria zdjęć

Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa
Egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa

Additional information

OgłoszeniaKursy_PPOŻ#NieKłamRatownikom – pomóż nam pomagać innym


 

Koronawirus
Informacje i zalecenia


 

Nie wypalaj traw – nie zabijaj!


 

Film o CS PSP w Częstochowie


Film o SA PSP w Poznaniu


Film instruktażowy prezentujący mechanizm działania skokochronu


Baza_wiedzy


FundacjaPSP

Fundacja Pomocy Poszkodowanym Funkcjonariuszom i Pracownikom PSP oraz Członkom ich Rodzin


 Logo PSP

Apel KM PSP Gdańsk


 Apel

 

Apel Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. świętokrzyskiego


Czujka


  Pomoc