Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

JRG

Interwencje JRG

Kolonia Borek - dziki w stawie

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzonym rozpoznaniu ustalono, że za posesją Kolonia Borek (Zawodzie), ul. Sucha 14 znajduje się staw, wokół którego rozciąga się teren bagienny oraz że w w/w stawie znajdują się dwa dziki pod którymi zarwał się lód i zwierzęta nie mogą się wydostać o własnych siłach na brzeg.

Działania zastępów JOP polegały na:

  • zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
  • przeprowadzeniu rozpoznania COVID - negatywne,
  • oświetleniu terenu prowadzonych działań,
  • przeprowadzeniu rozpoznania pod kątem ilości zwierząt potrzebujących pomocy oraz ich lokalizacji w zbiorniku,
  • nawiązaniu kontaktu z przybyłym na miejsce zdarzenia lekarzem weterynarii w zakresie możliwości uspokojenia zwierząt i ukierunkowania ich działania,
  • usunięcia zarośli i trzcin celem umożliwienia dotarcia do zwierząt i stworzenia możliwości ich wydostania się na brzeg (praca zabezpieczonych ratowników w sprzęcie wypornościowym),
  • budowie trapu z legarów drewnianych oraz desek znajdujących się nieopodal miejsca zdarzenia, a także drabin przenośnych, które umożliwiłyby wydostanie się zwierząt na brzeg,
  • wyłączeniu sygnałów świetlnych w pojazdach i częściowo oświetlających zbiornik wodny celem uspokojenia zwierząt, powyższe działania spowodowały, iż zwierzęta wydostały się na brzeg o czym świadczyć mogły świeże ślady pozostawione na śniegu prowadzące od zbiornika do pobliskiego lasu,
  • ponownym sprawdzeniu zbiornika w celu wykluczenia czy nie pozostało w nim jakieś zwierzę, zbiornik sprawdzono przy pomocy sprzętu oświetleniowego, kamery termowizyjnej oraz bosaka - brak zwierząt (prowadzony nasłuch również nie wskazywał, aby w zbiorniku pozostało jakieś zwierzę),
  • przekazaniu miejsca zdarzenia przedstawicielowi U.G. Poczesna - właścicielowi terenu na którym prowadzone były działania ratownicze.

Całość działań zabezpieczona przy użyciu katamaranu woda-lód oraz trapu ratowniczego.

Z uwagi na lokalizację miejsca zdarzenia (teren bagienny) oraz porę nocną, a co za tym idzie słabą widzialność mimo zastosowanego sprzętu oświetleniowego odstąpiono od dalszego przeczesywania terenu.

Działania zmierzające do weryfikacji czy w zdarzeniu nie brała udziału większa grupa zwierząt niż ustalone powyżej dwa dziki przeprowadzone zostaną w dniu jutrzejszym rano przy lepszej widzialności, co pozwoli w większej mierze na przeczesanie terenu w sposób bezpieczny.

Galeria zdjęć

Kolonia Borek - dziki w stawie

Additional information