Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Interwencje JRG

Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Ćwiczenia Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej CS PSP w Częstochowie

W dniach od 27 do 29 maja na poligonie pożarniczym Centralnej Szkoły odbyły się ćwiczenia szkolnej jednostki ratowniczo - gaśniczej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Dowódcą ćwiczeń był mł. bryg. Konrad Jóźwiak. Manewry zostały przeprowadzone dla trzech zmian służbowych JRG CS PSP oraz dla zastępów JRG nr 2 w Częstochowie.

Strażacy trzech zmian służbowych ćwicząc, mieli możliwość praktycznego sprawdzenia własnych umiejętności i sprzętu w trudnych warunkach. Takie założenia to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię ratowników.

Ćwiczono dwa warianty akcji:

wariant 1:

Na miejscu zdarzenia doszło do zderzenia bocznego samochodu osobowego z autocysterną, wynikiem czego, było utracenie kontroli przez kierującego cysterną oraz przygniecenie samochodu osobowego i uwięzienie kierowcy samochodu osobowego. Służby ratunkowe zostały powiadomione przez kierującego pojazdem ciężarowym.

wariant 2:

Kierowca autobusu turystycznego biura podróży, nie dostosował prędkości do warunków atmosferycznych, stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z drogi. Na pokładzie pojazdu znajdowało się 20 pasażerów. Służby zawiadomione przez osoby postronne.

Głównymi celami ćwiczeń było:

  • praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i praktycznego użycia sprzętu ratownictwa technicznego,
  • wykorzystanie sprzętu hydraulicznego oraz doskonalenie technik wykonywania dostępu z udziałem pojazdów osobowych, ciężarowych oraz autobusów,
  • wykorzystanie poduszek wysokociśnieniowych,
  • wykorzystanie sprzętu do stabilizacji,
  • wykorzystanie wyciągarek z SCRt oraz SCRd,
  • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
  • prowadzenie segregacji pierwotnej (wstępnej) poszkodowanych przy pomocy systemu START w zdarzeniach masowych.

Siły i środki PSP biorące udział w ćwiczeniach:

Jednostka

Pojazd/sprzęt

Obsada

Nr operacyjny

JRG CS PSP

GCBA 4/32

6

SF 250-25

JRG CS PSP

SCRt

3

SF 250-43

JRG CS PSP

SCRd

2

SF 250-49

JRG Częstochowa

Dysponowane zgodnie z potrzebami ćwiczeń.


Sposób alarmowania sił i środków: SK KM PSP Częstochowa,

Punkt koncentracji: Poligon pożarniczy Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Wykaz osób funkcyjnych ćwiczeń:

Kierownik ćwiczeń – mł.bryg. Konrad Jóźwiak
KDR – D-ca zamiany służbowej,
Dowódcy OB – D-cy sekcji, zastępów (wg założeń),
Główny rozjemca – bryg. Jarosław Jankowski.

Szkic sytuacyjny dla wariantu 1 ćwiczeń:

Szkic sytuacyjny dla wariantu 2 ćwiczeń:

Galeria zdjęć

Additional information